Jelentés a középületek energiahatékonyságának ellenőrzéséről

2018-07-02 10:21:00   |   Feltöltötte: Dr. Gulyás Kata

Az Állami Számvevőszék nemzetközi ellenőrzés keretében értékelte a középületek energiahatékonyságának növelésére vonatkozó szakpolitikai keretet, a hozzá kapcsolódó pénzügyi források rendelkezésre állását, továbbá az energiahatékonysági célkitűzések elérésének értékelését célzó monitoring rendszert. Az ÁSZ megállapította, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Miniszterelnökség, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az épületenergetikai adatok nyilvántartását kezelő ÉMI Nkft. az uniós irányelvekben, illetve magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően teljesítette a középületek energiahatékonyságára vonatkozó elvárásokat.

Az Állami Számvevőszék most lezárt ellenőrzésének fókusza a középületek energiahatékonyságának növelésére vonatkozó szakpolitikai keretek kialakításán túl arra irányult, hogy rendelkezésre álltak-e a szükséges pénzügyi források a kitűzött tervek és a meghatározott stratégia megvalósításához, továbbá működik-e az energiahatékonysági célkitűzések elérésének értékelését célzó monitoring rendszer.


Az ellenőrzési téma fontosságát jelzi, hogy az Európai Unió 2020-ig 20 százalékos energia-megtakarítás elérését tűzte ki célul uniós szinten. Tekintettel arra, hogy az épületek üzemeltetése az Európai Unió teljes energiafogyasztásának mintegy 40 százalékát teszi ki, a kitűzött cél elérését az épületek energiafogyasztásának csökkentése, és a megújuló forrásból származó energiafelhasználás arányának növelése biztosíthatja.

 

Jelentés a középületek energiahatékonyságának ellenőrzéséről


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Magyarországon az uniós célokkal összhangban, a stratégiai dokumentumok meghatározták a központi kormányzati épületek felújítására vonatkozó célokat és a célok megvalósulását biztosító eszközrendszert is. A stratégiai dokumentumok emellett tartalmaztak terveket azzal összefüggésben, hogy a közintézmények tulajdonában és használatában levő új épületek energiaigénye 2019-től közel nullára csökkenjen. Az épületek energiahatékonyságának minimumkövetelményeit, valamint a stratégiai dokumentumokban meghatározott intézkedések végrehajtásáért és a felügyeletért felelős szervezetek hatás- és felelősségi körét a vonatkozó jogszabályok meghatározták.


A központi kormányzati épületek energiahatékonyságának növelése érdekében a felújításokra kitűzött három százalékos cél teljesítéséhez rendelkezésre álltak a megfelelő pénzügyi források. Ennek megfelelően a központi kormányzati épületek alapterületére vonatkozó évi három százalékos felújítási arány teljesítése a 2015-2017. évek vonatkozásában biztosított volt
A stratégiai dokumentumokban foglalt célkitűzések és a kapcsolódó intézkedések teljesítésére vonatkozó monitoring rendszer kialakításra került, annak működtetése megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

 

Jelentés a középületek energiahatékonyságának ellenőrzéséről


Az ellenőrzésre nyolc európai számvevőszék részvételével zajló nemzetközi párhuzamos ellenőrzés keretében került sor, melyhez kapcsolódóan a magyar összefoglalót az ÁSZ megküldte az érintett számvevőszékek részére. A nemzetközi ellenőrzés eredményeinek nyilvánosságra hozatalára a részvevő számvevőszékek jelentéseinek összeállítását és észrevételezését követően kerül sor.

 

Dr. Pulay Gyula
felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály