Ismét kaphat költségvetési támogatást Kiscsécs

2018-05-18 08:11:00   |   Feltöltötte: Dr. Czinder Enikő

Az Állami Számvevőszék kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál, hogy Kiscsécs részére a költségvetési támogatás ismét folyósítható legyen. Mint emlékezetes: az ÁSZ 2018. április 20-i sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a közpénzfelhasználás szabálytalanságai miatt kezdeményezi három önkormányzat – köztük Kiscsécs esetében – a költségvetési támogatás felfüggesztését. Kiscsécs önkormányzata a megadott határidőn belül megküldött adatszolgáltatással közreműködési kötelezettségének eleget tett, így az intézkedés fenntartása a továbbiakban nem indokolt.

Az Állami Számvevőszék 2018. április 20-án sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy a közpénzfelhasználás szabálytalanságai miatt kezdeményezi három önkormányzat, köztük Kiscsécs költségvetési támogatásainak felfüggesztését. Az ÁSZ Kiscsécs esetében azért kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál a költségvetésből származó támogatások felfüggesztését, mert az önkormányzat nem tett eleget a számvevőszéki ellenőrzés lefolytatásához elengedhetetlen közreműködési kötelezettségének, vagyis nem teljesítette a törvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét.

 

Vagyonmegóvási intézkedés indult három önkormányzatnál


Az ellenőrzéshez és az azok alapját képező dokumentumok rendelkezésre állásához jelentős társadalmi érdek fűződik. Az ellenőrzésekkel szemben támasztott törvényi követelmény az, hogy az ellenőrzés eredményeinek, a megállapításoknak alátámasztottaknak, a következtetéseknek okszerűnek és megalapozottnak kell lenniük. Annak érdekében, hogy az ÁSZ a törvényi előírásokat betarthassa, elengedhetetlenül szükséges az ellenőrzöttek közreműködése, a megfelelő dokumentumok, tájékoztatások rendelkezésre bocsátása.


A számvevőszéki törvény szigorú rendelkezést tartalmaz arra az esetre, ha az ellenőrzött a szükséges adatokat és dokumentumokat nem bocsátja az ÁSZ rendelkezésére. Amennyiben ugyanis a közreműködésre kötelezett szervezet ezen kötelezettségét nem teljesíti, az ÁSZ elnöke az illetékes hatósághoz fordulhat, hogy az ellenőrzött szervezet költségvetési támogatásai folyósításának felfüggesztését kezdeményezze. A felfüggesztés mindaddig tart, amíg az intézkedésre okot adó körülményt az ellenőrzött meg nem szünteti.

 

 

Vagyonmegóvási intézkedés indult három önkormányzatnál


A Számvevőszék a támogatás-folyósítás felfüggesztésének kezdeményezéséről és annak okáról adatszolgáltatásra felszólító levélben értesítette Kiscsécs Község Önkormányzatát. Az Önkormányzat ezt követően a levélben megadott határidőn belül – 2018. május 2-án – teljesítette az adatszolgáltatást, így közreműködési kötelezettségének eleget tett. Az intézkedés fenntartása a továbbiakban így nem indokolt, ennek megfelelően az ÁSZ kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál a támogatás-folyósítás felfüggesztésének megszüntetését, és megkezdte a dokumentumok értékelését.

 

Holman Magdolna
főtitkár