Időközi választások – az ÁSZ megállapításai hasznosultak

2018-09-24 22:33   |   Feltöltötte: Vasváriné Molnár Judit

Az Állami Számvevőszék befejezte az időközi választásokra fordított pénzeszközök felhasználása ellenőrzését. Az ÁSZ jogszabályban előírt kötelezettségének eleget téve a választási eljárásról szóló törvény alapján ellenőrizte a 2015-ben megtartott időközi országgyűlési választások és 2015., 2016. évi időközi önkormányzati választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos pénzeszközök felhasználását. Az ellenőrzés az időközi választások előkészítése és lebonyolítása során igénybe vett pénzeszközök szabályszerű felhasználására fókuszált.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására fordított pénzeszközök tervezése, felhasználása, elszámolása és annak ellenőrzése szabályszerű volt-e.
A Nemzeti Választási Iroda ‒ mint az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képező autonóm államigazgatási szerv ‒ kiemelt feladatként biztosítja a választás központi pénzügyi feladatainak ellátását, gondoskodik a választások lebonyolításához kapcsolódó közbeszerzések lefolytatásáról és az egyéb úton történő eszközbeszerzésekről, valamint a központi névjegyzék vezetéséről.


A Nemzeti Választási Iroda által kezelt „Időközi és nemzetiségi választások” lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzat módosítása, átcsoportosítása, a maradvány kimutatása, továbbá a beszámolási feladatok ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére teljesített kifizetéseket az időközi választások előkészítésére és lebonyolítására használták fel. A Nemzeti Választási Iroda az „Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása” fejezeti kezelésű előirányzat kontrollkörnyezetét a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki. 2016-ban azonban a jogszabályi előírások ellenére nem tájékoztatta a Kincstárt a fejezetet irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításról, továbbá a 2016. évi maradvány elszámolást határidőn túl nyújtotta be az államháztartásért felelős miniszter részére.

 


A számvevőszéki jelentést az ÁSZ 2018. június 15-én hozta nyilvánosságra. Az ÁSZ a nyilvánosságra hozott jelentésben az ellenőrzéshez kapcsolódóan a Nemzeti Választási Iroda elnökéhez két javaslatot fogalmazott meg, továbbá az ellenőrzés során feltárt hiányosságokról figyelemfelhívással élt. Az NVI elnöke az ellenőrzési jelentés megállapításai és javaslatai alapján intézkedési tervet készített, valamint az eredményesség és hasznosulás követelményeit szem előtt tartva a figyelemfelhívó levélben foglaltakat elbírálta, a megfelelő intézkedéseket megtervezte, melyről az ÁSZ elnökét értesítette.


Az ÁSZ részére megküldött intézkedési terv és az értesítésben foglaltak értékelése befejeződött. Az intézkedési tervben, valamint az értesítésben meghatározott feladatok, alkalmasak az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok kijavítására, ezáltal a jelentésben megfogalmazott javaslatok hasznosultak.


Az ÁSZ elnöke válaszlevélben tájékoztatta az NVI elnökét az intézkedési terv elfogadásáról, és arról, hogy az értesítő levelekben foglaltakat az ÁSZ feldolgozza, és ellenőrzéseinek kockázatalapú tervezése során felhasználja.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Vasváriné Molnár Judit
számvevő főtanácsos