Hogyan támogatja a teljesítménymérés a szervezetfejlesztést?

2018-07-03 11:00:00   |   Feltöltötte: Laczkovich Rita

Az Állami Számvevőszék középtávú intézményi stratégiájában megfogalmazta, hogy a szervezetfejlesztés központjába a szervezeti struktúra megerősítését, a folyamatok működésének dinamizálását, valamint a dolgozók és a szervezeti kultúra közötti illeszkedés fejlesztését helyezi. Ezzel összefüggésben a szervezetfejlesztési folyamat egyik elemeként az ÁSZ egy projekt keretében hajtotta végre a számvevőszéki teljesítmény-meghatározás alapelveinek és irányelveinek meghatározását.

A projekt fő célja a szervezet stratégiai szemléletű irányítását alátámasztó, a szervezet működését és tevékenységét jellemző teljesítmények mérésére szolgáló módszertanok, a minőségi és mennyiségi indikátorok áttekintése négy fázisban, négy alprojekt keretében.


Az előkészítés során a szervezeti teljesítménymérés koncepcionális megalapozása keretében az ÁSZ teljesítményére ható tényezők meghatározása, a teljesítménymérés területeinek és követelményeinek azonosítása, a nemzetközi jó gyakorlatok megismerése történt. Ezt követően zajlott a szervezeti teljesítményt meghatározó tényezők elemzése, a vezetői igények felmérése, a szervezeti teljesítmény mennyiségi és minőségi indikátorainak és jellemzőinek kialakítása, a szükséges információk és adatok gyűjtési folyamatainak meghatározása. Ebben a szakaszban történt az ÁSZ-specifikus módszertan kialakítása, amely figyelembe vette a nemzetközi színtéren és a közszférában alkalmazott és megismerhető koncepciókat és áttekintette a versenyszféra által használt modelleket. A következő fázisban a szervezeti teljesítmény mennyiségi és minőségi indikátorainak és jellemzőinek tesztelése történt a gyakorlati alkalmazás tapasztalatainak megismerése, valamint a finomhangolás érdekében. A projekt végső lépése az indikátor rendszer stratégiai irányításban való működtetése, valamint visszacsatolás az indikátorok és jellemzők működéséről, azok szükségességéről.

 


A mérőszámmal szemben támasztott követelményrendszer célja, hogy a szervezet által végzett tevékenységről és a működés sikerességéről, eredményességéről megfelelő, jól értelmezhető, könnyen kezelhető információkkal szolgáljon a szervezet vezetői számára, továbbá hogy a stratégiai célok megvalósítására hívják fel és orientálják a munkatársak figyelmét, létrejöjjön a terveket támogató erős elkötelezettség. A szervezeti teljesítménymérési rendszer egyfajta kontrolling eszköznek is tekinthető, hiszen nemcsak a rendszeres, éves szintű adatgyűjtésre és feldolgozásra alkalmas, hanem (a kontrolling egyik alapfunkciójaként) szervezeti szintű éves tervezésre is.


A projekt megvalósításával, a mennyiségi és minőségi indikátorok bevezetésével az ÁSZ magasabb szinten tud megfelelni az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei című nemzetközi standardban (ISSAI 20) foglaltaknak, amely szerint az elszámoltathatóság keretében biztosítani szükséges, hogy a legfőbb ellenőrző intézmény értékelje és nyomonkövesse saját teljesítményét, beleértve saját tevékenységét és forrásai felhasználását is.

 

 

Laczkovich Rita
Stratégiai tervezési és elvi módszertani osztály