Hasznosultak az Állami Számvevőszék javaslatai

2018-09-16 10:06   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-09-14 13:52

Az Állami Számvevőszék Nagykálló város polgármesterének kijavított, kiegészített intézkedési tervét 2018. július közepén kapta meg. A kiegészített intézkedési tervben meghatározott intézkedések összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal, javaslatokkal, melyről az Állami Számvevőszék elnöke írásban tájékoztatta Nagykálló város polgármesterét.

Nagykálló város az Észak-Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fekszik, lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal Magyarország közigazgatási helynévkönyve alapján 2016. január 1-jén 9211 fő volt.

 


Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a megújult ellenőrzési programja alapján 2017. év első félévében indította el a települési önkormányzatok belső kontrollrendszerét középpontba helyező újabb ellenőrzéssorozatát. Témacsoportos ellenőrzés keretein belül került sor Nagykálló város önkormányzatának ellenőrzésére.


A Nagykálló Város Önkormányzata (Önkormányzat) ellenőrzéséről készített 18079 számon nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentés a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére javaslatot fogalmazott meg az ellenőrzött szervezet vezetőjének.


A számvevőszéki ellenőrzés megállapította, hogy a Jegyző az ellenőrzött időszakban a kockázatkezelési rendszert nem szabályszerűen működtette, mert a szervezet tevékenységében rejlő szervezeti célokkal összefüggő kockázatokkal kapcsolatban nem határozta meg a szükséges intézkedéseket. A jegyző nem szabályszerűen működtette az Önkormányzat és Nagykállói Polgármesteri Hivatal szervezeti információs rendszerét, nem gondoskodott az időközi mérlegjelentések és az időközi költségvetési jelentések határidőben történő feltöltéséről, a hiányosságok miatt nem volt biztosított a közpénzfelhasználás szabályossága és az átlátható működés. Az ellenőrzött időszakban a kialakított és működtetett belső kontrollrendszer nem támogatta az Önkormányzat szabályszerű működését. Az ellenőrzés főbb megállapításait a jelentés sajtó-összefoglalója tartalmazza.


Nagykálló város polgármestere közreműködési kötelezettségének eleget téve elkészítette intézkedési tervét, és 2018. május közepén megküldte az ÁSZ elnöke részére. Az intézkedési tervben meghatározott intézkedések részben voltak összhangban a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal, javaslatokkal. Az ellenőrzési megállapításokban megfogalmazottak hasznosítása érdekében az ÁSZ szükségesnek tartotta az intézkedési terv kiegészítését, melyet az ellenőrzött szervezet vezetőjének az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 33. § (2) bekezdésének megfelelően tizenöt munkanapon belül meg kellett küldenie az ÁSZ elnökének.


Nagykálló város polgármestere 2018. július közepén küldte meg kiegészített intézkedési tervét az ÁSZ elnöke részére, melynek értékelése során megállapítást nyert, hogy a kiegészített intézkedési tervben meghatározott intézkedések összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal, javaslatokkal, és az intézkedések alkalmasak a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére, ezért azokat az ÁSZ tudomásul vette és erről az ellenőrzött szervezetet értesítette.


Egyidejűleg felhívta a figyelmet, hogy – az ÁSZ tv. előírása alapján – az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását utóellenőrzés keretében az ÁSZ ellenőrizheti.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Farkas Marianna Rita
számvevő vezető főtanácsos