Az Erkel Nkft.-nél hasznosultak a megállapítások

2018-10-04 09:58:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

„Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában levő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.” című ellenőrzésről szóló számvevőszéki jelentésre készített intézkedési tervben tervezett intézkedések összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatokat megalapozó megállapításokkal, javaslatokkal.

 

Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Kft.-t Gyula Város Önkormányzata 2008-ban alapította. A társaság közművelődési feladatokat látott el, melynek keretében múzeumokat, kiállítótermeket és látogatóközpontokat működtetett, valamint kulturális és turisztikai programokat, rendezvényeket bonyolított le. A társaság az ellenőrzött időszakban az önkormányzat kizárólagos tulajdonában volt.


Az ellenőrzés megállapítása volt, hogy az önkormányzat a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit a jogszabályoknak megfelelően kialakította, tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta, a társaság feladatellátásához kapcsolódó rendeletalkotási kötelezettségnek eleget tett. A társaság tevékenységének folyamatos nyomon követését üzleti terv készítési kötelezettség, évközi beszámolási kötelezettség előírásával és számonkérésével, valamint tulajdonosi ellenőrzés lefolytatásával biztosította.


A társaság szabályozottsága és gazdálkodása szabályszerű volt. A társaság a gazdálkodással kapcsolatos számviteli szabályozást kialakította, megteremtve ezzel a szabályszerű könyvvezetés feltételeit. A bevételek és ráfordítások elszámolása, a beszámolási kötelezettség teljesítése a jogszabályi előírásokkal és a tulajdonosi elvárásokkal összhangban történt. A tevékenységek árképzése megfelelt az előírásoknak. A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mivel az értékcsökkenési leírás könyvviteli elszámolását a jogszabályi előírások ellenére számviteli bizonylatokkal nem támasztották alá.

 


A társaság – annak ellenére, hogy kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet volt – nem alakította ki a működésének, tevékenységének nyomon követését biztosító rendszert, a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette. A jelentés közvetlenül elérhető itt.


Közreműködési kötelezettségének eleget téve a társaság ügyvezetői elkészítették és megküldték az intézkedési tervet az ÁSZ részére. Az ÁSZ elnöke által elfogadott intézkedési tervben tervezett intézkedések alkalmasak az ÁSZ által feltárt hiányosságok megszüntetésére. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdése szerint az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

Klinga László
felügyeleti vezető