Hasznosultak a megállapítások a KNYKK Zrt.-nél

2018-10-24 11:00:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése– a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. című ellenőrzésről szóló számvevőszéki jelentésre készített intézkedési tervben tervezett intézkedések összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatokat megalapozó megállapításokkal, javaslatokkal.

 

A társaságot a Magyar Állam 2012. november 19-én kizárólagos tulajdonosként alapította. A társaság felett a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolta A társaság főtevékenysége a 2013-2014. években üzletvezetés, üzletviteli tanácsadás volt, előkészítette a Volán társaságok beolvadását. A Vértes Volán Zrt. és az Alba Volán Zrt. beolvadását követően, 2015. január 1-jétől közfeladatot látott el, – közszolgáltatási szerződések alapján – autóbusszal végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végzett Fejér és Komárom-Esztergom megyét érintően. A társaság ellátta továbbá – a beolvadó Volán társaságok és az önkormányzatok között létrejött közszolgáltatási szerződések alapján – az önkormányzati feladatellátás körébe tartozó, helyi menetrend szerinti személyszállítást Tatabánya, Tata, Komárom, Oroszlány, Esztergom, Székesfehérvár, Dunaújváros, Mór, Baracska, Nagykarácsony, Szár településeken. Egyéb tevékenységként piaci alapú személyszállítást, munkás-szállítást, különjárati személyszállítást, valamint külső megrendelők részére járműjavítást és üzemanyag értékesítést végeztek.

 

 

Az ellenőrzés megállapította, A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. felett szabályszerű volt. A társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége 2013. évben nem volt szabályozott és szabályszerű, mert a jogszabályban előírt számviteli szabályzatokkal nem rendelkezett, így a szabályszerű könyvvezetés és beszámoló készítés feltételeit nem biztosította. A társaság szabályozottsága a 2016. évben szabályszerű volt, rendelkeztek a jogszabályi előírásoknak megfelelő számviteli politikával és annak keretében elkészített szabályzatokkal, valamint számlarenddel. A bevételek és ráfordítások elszámolása, a gazdálkodás és vagyongazdálkodás a 2016. évben szabályszerű volt. A társaság a beszámoló mérlegében kimutatott eszközök és források állományát szabályszerű leltárral alátámasztotta. A társaság a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatainak közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát biztosította, azonban a közzététel rendjét belső szabályzatban nem rögzítette. A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatójának egy javaslatot fogalmazott meg. A jelentés közvetlenül elérhető itt.


Közreműködési kötelezettségének eleget téve az ellenőrzött szervezet vezetője elkészítette és megküldte az intézkedési terveket az ÁSZ részére. Az ÁSZ elnöke által elfogadott intézkedési tervekben tervezett intézkedések alkalmasak az ÁSZ által feltárt hiányosságok megszüntetésére.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdése szerint az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Klinga László
felügyeleti vezető