Hasznosultak a megállapítások a Gyulasport Kft.-nél

2018-10-03 14:45:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

„Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában levő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Gyulasport Sportlétesítményeket Működtető, Utánpótlás Nevelő Sportiskola, Sportszervező és Szolgáltató Nonprofit Kft.” című ellenőrzésről szóló számvevőszéki jelentésre készített intézkedési tervekben tervezett intézkedések összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatokat megalapozó megállapításokkal, javaslatokkal.

 

A Gyulasport Sportlétesítményeket Működtető, Utánpótlás Nevelő Sportiskola, Sportszervező és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t Gyula Város Önkormányzata 2009-ben alapította. A társaság fő tevékenysége volt az ellenőrzött időszakban a városi sportcsarnok és másik két nagyobb városi sporttelep működtetése. Emelett szervezte és bonyolította három sportág utánpótlás-nevelési feladatainak az ellátását.


Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit a jogszabályoknak megfelelően kialakította. Tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta.


A társaság gazdálkodásának szabályozottsága megfelelő volt, a számviteli politika és annak keretében elkészített számviteli szabályzatok megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A társaság gazdálkodása nem volt szabályszerű, mivel a bevételek és ráfordítások elszámolását számviteli bizonylattal a jogszabályi előírások ellenére nem támasztották alá. Az egyszerűsített éves beszámolók az eszközök és források értékéről megbízható képet mutattak, a mérlegeket leltárral alátámasztották. Beszámolási kötelezettségét a társaság teljesítette.

 


A társaság a közérdekű adatok közzétételével biztosította a gazdálkodás nyilvánosságát, azonban a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét szabályzatban nem rögzítették. A jelentés közvetlenül elérhető itt.


Közreműködési kötelezettségének eleget téve az ellenőrzött szervezetek vezetői elkészítették és megküldték az intézkedési terveket az ÁSZ részére. Az ÁSZ elnöke által elfogadott intézkedési tervekben tervezett intézkedések alkalmasak az ÁSZ által feltárt hiányosságok megszüntetésére.


Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdése szerint az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Klinga László
felügyeleti vezető