Hasznosultak a megállapítások a Gyulakonyha Kft.-nél

2018-10-04 15:59:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

 

„Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában levő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.” című ellenőrzésről szóló számvevőszéki jelentésre készített intézkedési tervekben tervezett intézkedések összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatokat megalapozó megállapításokkal, javaslatokkal.

 

A Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. főtevékenysége a közétkeztetési feladatok ellátása óvodák, iskolák és diákotthonok részére. A 2009-ben alapított társaság az ellenőrzött időszakban az önkormányzat kizárólagos tulajdonában volt.


Az ellenőrzés megállapítása volt, hogy Gyula Város Önkormányzata szabályszerűen alakította ki a tulajdonosi joggyakorlás kereteit. A tulajdonosi jogok szabályszerű gyakorlásával biztosította a társaság átlátható és szabályszerű működésének feltételeit, a társaság feladatellátásához kapcsolódó rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett. A társaság tevékenységének folyamatos nyomon követését az üzleti tervek, számviteli beszámolók megtárgyalásával, a vagyongazdálkodás szabályszerűségére irányuló tulajdonosi ellenőrzés lefolytatásával biztosította.


A társaság az alapvető számviteli szabályzatokkal rendelkezett, azok megfeleltek az előírásoknak. A bevételek és ráfordítások elszámolása a személyi jellegű ráfordítások kivételével szabályszerű volt. A vagyon nyilvántartása és az értékcsökkenés elszámolása megfelelt a számviteli előírásoknak, a beszámolók mérlegtételeit szabályszerű leltárral alátámasztották. A társaság tárgyi eszközeinek pótlása megvalósult az ellenőrzött időszakban, mivel az elszámolt értékcsökkenés összegét meghaladó értékben hajtottak végre beruházást, felújítást. A hatékony követeléskezelés eredményeként a követelések mérlegértéke csökkent, a 2016. év végén nem volt határidőn túli követelése a társaságnak.

 

 

A társaság beszámolási kötelezettségét teljesítette. A közérdekű adatok közzétételével biztosította a gazdálkodás nyilvánosságát, azonban a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét szabályzatban nem rögzítették. A jelentés közvetlenül elérhető itt.


Közreműködési kötelezettségének eleget téve az ellenőrzött szervezetek vezetői elkészítették és megküldték az intézkedési terveket az ÁSZ részére. Az ÁSZ elnöke által elfogadott intézkedési tervekben tervezett intézkedések alkalmasak az ÁSZ által feltárt hiányosságok megszüntetésére. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdése szerint az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.


Klinga László
felügyeleti vezető