Hasznosultak a megállapítások a Dombóvári NKft.-nél

2018-11-30 14:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában levő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. című ellenőrzésről szóló számvevőszéki jelentésre készített intézkedési tervben tervezett intézkedések összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatokat megalapozó megállapításokkal, javaslatokkal.

 A társaság 2009-ben alakult a Dombóvári Kht. jogutódjaként 10,1 M Ft törzstőkével, alapítója az önkormányzat volt. A társaság közhasznú jogállású, közfeladatot ellátó gazdasági társaság, fő tevékenysége az ingatlankezelés volt. A társaság közhasznú feladatai voltak többek között a helyi közfoglalkoztatás szervezése, helyi közútkezelői feladatok ellátása, városi köztemetők üzemeltetése, ingatlankezelés, bérlakás-gazdálkodás, gyepmesteri feladatok ellátása.

 


Az ellenőrzés megállapítása volt, hogy az önkormányzat a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlásának kereteit a jogszabályoknak megfelelően alakította ki, a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. A társaság számviteli szabályozottsága az ellenőrzött időszakban nem volt szabályszerű, mivel nem rendelkezett számlarenddel. A vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a beszámolók mérlegének leltárral való alátámasztottsága nem volt szabályszerű, továbbá a jogszabályi előírás ellenére a vagyonkezelt eszközöket a beszámoló mérlegében nem szerepeltette. A bevételek és ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű, mert a számvitelről szóló törvény előírásai ellenére a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok nem tartalmazták az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozást. A társaság a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezzel működése átláthatóságát nem biztosította. Kormányzati szektorba sorolt társaságként a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit nem teljesítette. A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének hét javaslatot fogalmazott meg. A jelentés közvetlenül elérhető itt.


Közreműködési kötelezettségének eleget téve a társaság ügyvezetője elkészítette és megküldte az intézkedési tervet az ÁSZ részére. Az ÁSZ elnöke által elfogadott intézkedési tervben tervezett intézkedések alkalmasak az ÁSZ által feltárt hiányosságok megszüntetésére. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdése szerint az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

Klinga László
felügyeleti vezető