Hasznosultak a megállapítások a Digitális Jólét NKft.-nél

2018-12-03 08:45   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Digitális Jólét Nonprofit Kft. című ellenőrzésről szóló számvevőszéki jelentésre készített intézkedési tervben tervezett intézkedések összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatokat megalapozó megállapításokkal, javaslatokkal.

A Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2012. január 3-ával a Magyar Állam képviseletében HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven alapította a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. A társaság tulajdonosa 100%-ban a Magyar Állam volt. A társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlója 2012. április 11-től 2016. december 31-ig a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala volt, ezt követően a társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlására vonatkozó megbízási szerződést az MNV Zrt. és az SZTNH 2016. december 31-ei hatállyal megszüntette és a megbízást az MNV Zrt. ezzel a dátummal visszavonta.


A társaság közhasznú jogállású, nonprofit gazdasági társaság volt. Az ellenőrzött időszakban feladata volt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogszabályokban meghatározott közfeladatai hatékonyabb ellátásának, továbbá a kormányzati gazdaságstratégiai, kutatás-fejlesztési, innováció- és technológiapolitikai, illetve a kulturális, kreatív és oktatási ágazatokkal kapcsolatos célkitűzések megvalósításának támogatása. A társaság közhasznú feladatait közszolgáltatási szerződések alapján látta el, amelyek rögzítették az ellátandó feladatokat és az ehhez kapcsolódó támogatást, illetve díjazást. A társaság vállalkozási tevékenysége keretében szabadalmi-, védjegyszolgáltatások, szellemivagyon-audit és értékelés, valamint ügyfelek utókövetése szellemi tulajdon alapú innováció menedzsment-szolgáltatásokat nyújtott a piaci szereplőknek. 


 

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki és a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feletti tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta. A társaság gazdálkodásának szabályozottsága megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A számviteli szabályzatokat elkészítette. A társaságnál a pénzügyi-számviteli feladatok ellátása nem volt szabályszerű. Tervezési, beszámolási kötelezettségének a társaság eleget tett, azonban a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, közérdekű adatait a honlapján nem tette közzé. A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, a saját vagyon nyilvántartása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A társaság 2013-2016. évi egyszerűsített éves beszámolói mérleg tételeit nem támasztotta alá leltárral. A könyvvizsgáló jelentéseiben nem jelezte a mérlegek egyes tételeit alátámasztó leltárak hiányosságait. Az értékcsökkenés elszámolása nem volt szabályszerű.


A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügy-vezetőjének hat javaslatot fogalmazott meg. A jelentés közvetlenül elérhető itt.


Közreműködési kötelezettségének eleget téve az ellenőrzött szervezet vezetője elkészítette és megküldte az intézkedési terveket az ÁSZ részére. Az ÁSZ elnöke által elfogadott intézkedési tervekben tervezett intézkedések alkalmasak az ÁSZ által feltárt hiányosságok megszüntetésére. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdése szerint az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Klinga László
felügyeleti vezető