Hasznosultak a javaslatok Rétságon

2018-12-05 08:31   |   Feltöltötte: Varsányiné Dudás Eleonóra

Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési tervek összhangban vannak a számvevőszéki jelentés megállapításaival és javaslataival.

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében került sor a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Társaság) ellenőrzésére, amelyről szóló jelentését az ÁSZ 18172 számon hozta nyilvánosságra. A jelentés elérhető itt.


A Társaságot Rétság Város Önkormányzata alapította 2008. szeptember 4-én egyszemélyes társaságként, a Rétsági kistérségi járóbeteg-szakellátó központ pályázat szerinti megvalósítására és működtetésére. 2008. október 1-től üzletrész felosztással és tizenhét Nógrád megyei települési önkormányzat tulajdonosi körbe vonásával a Társaság nonprofit társasággá alakult. 2011. április 1-én kezdte meg járóbeteg-ellátással kapcsolatos tevékenységét. Az éves átlagos betegszám 2013-ban 62 065 eset volt, melyet átlagosan 23 fővel láttak el.


Az ellenőrzés többek között kiterjedt az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás és a gazdasági társaság vagyongazdálkodásának szabályszerűségére, a társaság bevételeinek és ráfordításainak elszámolására, az önköltségszámítás és árképzés szabályszerűségére.


Az ÁSZ megállapította, hogy Rétság Város Önkormányzata a tulajdonosi joggyakorlás kereteit nem alakította ki és jogait nem gyakorolta szabályszerűen. A Társaság gazdálkodása, vagyongazdálkodása nem volt szabályozott és szabályszerű. A Társaság a kormányzati szektorba tartozott, azonban jogállásából fakadó adatszolgáltatási és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének nem tett eleget a jogszabályi előírások szerint, így nem biztosította a működésének és gazdálkodásának átláthatóságát.


Az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének tíz, a polgármesternek két javaslatot fogalmazott meg. Az ellenőrzött szervezetek vezetői közreműködési kötelezettségüknek eleget téve elkészítették és megküldték az intézkedési terveket, amelyeket az ÁSZ felülvizsgált, és az azokban foglaltakat alkalmasnak találta a feltárt hiányosságok megszüntetésére, erről tájékoztatta az érintetteket.


Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető