Három nemzetiségi intézmény ellenőrzése zárult le

2018-09-07 10:00   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-09-07 09:48

Az Állami Számvevőszék nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények gazdálkodását ellenőrzi, melynek keretében befejeződött a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, illetve a budapesti Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola és a Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ 2014-2016 közötti ellenőrzése. Az ÁSZ megállapította, hogy egyik intézmény működési és gazdálkodási kereteinek kialakítása sem volt szabályos, pénzügyi és vagyongazdálkodásuk nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A központi költségvetés támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott intézmények számára közfeladataik ellátásához. Tevékenységüket a nemzetiségi intézmények sajátos jogszabályi környezetben végzik, amely az utóbbi években változáson ment keresztül. Az ÁSZ 2013-ban kezdte meg a helyi/települési, majd 2015-ben az országos nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését. A nemzetiségi intézmények gazdálkodását az Állami Számvevőszék korábban még nem értékelte, így ellenőrzésük kiemelt jelentőséggel bír. Az ellenőrzések során az Állami Számvevőszék megállapítja, hogy ezen szervezetek a közpénzeket átlátható módon, szabályszerűen használják-e fel.

 

Három nemzetiségi intézmény ellenőrzése zárult le

 

A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium ellenőrzése

 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata az általa fenntartott Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiummal kapcsolatos irányítási, munkáltatói feladatait szabályszerűen gyakorolta.


Az intézmény belső kontrollrendszerének kiépítése és működtetése nem volt szabályszerű, működési kereteit nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki. Az intézményvezető a jogszabályi előírások ellenére a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket nem tüntette fel az SZMSZ-ben, nem rendezte közalkalmazotti szabályzatban a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket. A gazdálkodás részletes rendjét szabályozta, azonban pénzkezelési szabályzatot nem készített.


Az intézmény vezetője nem szabályozta az integrált kockázatkezelési rendszert. A dologi és felhalmozási kiadások elszámolásához kapcsolódó belső kontrollok nem működtek megfelelően, a bevételek beszedése és főkönyvi elszámolása, valamint a kiadási előirányzatok felhasználása során nem tartották be a jogszabályok és belső szabályzatok előírásait.

 

Három nemzetiségi intézmény ellenőrzése zárult le


A szervezet információs rendszerét az intézményvezető megfelelően kialakította, azonban működtetése nem volt szabályszerű, közzétételi kötelezettségét nem teljesítette teljes körűen, a belső ellenőrzés működtetéséről nem gondoskodott. Az intézménynél a kötelezettségvállalások nyilvántartása, a költségvetési maradvány elszámolása nem volt szabályszerű, továbbá a beszámoló mérlegtételeit leltárral nem támasztotta alá.


A megállapítások alapján az ÁSZ a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgatójának 21 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

A Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola ellenőrzése

 

Az Országos Lengyel Önkormányzat a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola feletti munkáltatói jogait szabályszerűen gyakorolta, irányítási feladatait azonban nem szabályszerűen látta el. Nem hagyta jóvá az intézmény költségvetési beszámolóit, nem határozta meg a költségvetési maradványát.


A Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola belő kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. Működési és gazdálkodási kereteit nem a jogszabályoknak megfelelően alakította ki. A gazdálkodási feladatok munkamegosztási és felelősségvállalási rendjét az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatalának vezetője és a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola vezetője munkamegosztási megállapodásban nem határozta meg. A gazdálkodási folyamatokhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek kialakítása, működtetése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

 

Három nemzetiségi intézmény ellenőrzése zárult le


A Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola vezetője kockázatkezelési, illetve integrált kockázatkezelési rendszert nem működtetett, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjét belső szabályzatban nem rendezte, közzétételi kötelezettségét nem teljesítette. Nem gondoskodott a belső ellenőrzés és a folyamatos monitoring rendszer kialakításáról. Az integritás szemlélet nem érvényesült, mert nem működtetette sem a kötelezően előírt integritást támogató kontrollokat, sem az integritást erősítő, nem kötelezően előírt kontrollokat. Az intézmény nem rendelkezett számviteli törvénynek megfelelő 2014-2016. évi beszámolóval.


A megállapítások alapján az ÁSZ a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola vezetőjének 12, az Országos Lengyel Önkormányzat elnökének három, az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala vezetőjének pedig 11 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

A Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ ellenőrzése

 

Az Ukrán Országos Önkormányzat az általa fenntartott Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központtal kapcsolatos alapítói jogkörét 2014 és 2016 között szabályszerűen gyakorolta, az irányítási feladatait azonban nem látta el szabályszerűen. A 2014. évi és a 2016. évi költségvetési beszámolóit nem hagyta jóvá.

 

Három nemzetiségi intézmény ellenőrzése zárult le


A Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ belső kontrollrendszerét nem szabályszerűen alakította ki. A gazdálkodási feladatok ellátására munkamegosztási megállapodást az Ukrán Országos Önkormányzat Hivatallal nem kötött. A számviteli szabályzatok elkészítéséről az Ukrán Országos Önkormányzat Hivatalának vezetője nem gondoskodott. A Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ vezetője kockázatkezelési, illetve integrált kockázatkezelési rendszert nem működtetett, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét és a közérdekű adatigénylések rendjét belső szabályzatban nem rendezte, nem teljesítette a közzétételi kötelezettségét. Nem működtette továbbá a kötelezően előírt integritást támogató kontrollokat, valamint az integritást erősítő, nem kötelezően előírt kontrollokat sem. A kontrolltevékenység gyakorlása nem volt szabályszerű, a gazdálkodási jogkörök gyakorlói nem rendelkeztek szabályszerű kijelöléssel, nem gondoskodott a belső ellenőrzés és a monitoring rendszer kialakításáról.


A Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ 2014-2016. évi költségvetési beszámolója nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Mérlegében kimutatott eszközök és források leltározása a 2014-ben nem volt megfelelő, míg a 2015-ben és 2016-ban szabályszerű volt.


A megállapítások alapján az ÁSZ a Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ intézményvezetőjének 15, az Ukrán Országos Önkormányzat elnökének négy, továbbá az Ukrán Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetőjének tíz javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és kapcsolattartási Osztály