Hajdúböszörmény polgármestere nem tett észrevételt

2018-01-12 10:20:00   |   Feltöltötte: Nagy Csilla Erzsébet

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának utóellenőrzése újabb szakaszhoz érkezett. Az Állami Számvevőszék megküldte a jelenéstervezetet a polgármester részére az észrevételezési jog biztosítása érdekében.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából készített intézkedési tervekben vállalt intézkedéseket. Ennek keretében került sor az önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről szóló jelentés nyomán készített intézkedési tervben vállaltak utóellenőrzésére.

 

Az ellenőrzés során arra kerestük a választ, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatot megalapozó megállapításokra készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta-e.

 

 

A számvevőszéki törvénynek megfelelően az ÁSZ észrevételezés céljából megküldte a jelentéstervezetet a polgármester részére, akinek 15 nap állt rendelkezésére, hogy az ÁSZ ellenőrzési megállapításaira írásban észrevételt tehessen. A polgármester részéről észrevétel nem érkezett, így megkezdődött a számvevőszéki jelentés kiadmányozásának és nyilvánosságra hozatalának előkészítése.

 

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető