Gajzágó Salamon-díjasok 2018.

2018-06-28 17:00:00   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

Az Állami Számvevőszék tizenöt munkatársa részesült idén a Gajzágó Salamon-díjban. Az elismerést olyan számvevők vehették át, akik magas színvonalú, innovatív szakmai munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárultak a közpénzügyi ellenőrzés fejlesztéséhez, valamint az Állami Számvevőszék értékőrző megújításához. Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is további három munkatárs elnöki dicséretben részesült. Az elismeréseket Domokos László, az ÁSZ elnöke 2018. június 28-án adta át a díjazottaknak.

Az évről-évre hagyományosan megrendezett díjátadón Domokos László, az ÁSZ elnöke kiemelte: a Gajzágó Salamon-díj idei díjazottjai is olyan munkatársak lettek, akik egyrészről kiemelkedő szerepet töltöttek be a szervezet megújulásában, az innovatív és dinamikus működés megalapozásában, másrészről pedig képesnek bizonyultak a kialakított rendszert stabilan és kiszámíthatóan működtetni.

 

A szervezeti megújulást követő állandóság megteremtése és emellett a szervezet dinamizmusának megőrzése és fejlesztése a jelenkor éveinek is talán legnagyobb kihívása – hívta fel a figyelmet az elnök. Mint mondta: a díj névadója, Gajzágó Salamon nem csupán megújította a Számvevőszéket, hanem az alapok lefektetését követően állandóságot is vitt a szervezet működésébe. A díj névadójához méltó módon az elmúlt évek új törvényi környezetében az idei év díjazottjai is úgy tudtak állandóságot hozni a változásba, hogy megtartották és erősítették a szervezet dinamizmusát, alkalmazkodóképességét – tette hozzá Domokos László.

 

Gajzágó Salamon-díjasok 2018

 

Az Állami Számvevőszék alapító elnökéről elnevezett, 2000-ben alapított szakmai elismerésben minden évben olyan munkatársaink részesülnek, akik szakmai tudásukkal, innovatív gondolataikkal és elkötelezettségükkel hozzájárultak intézményünk értékőrző megújításához és a stratégia célok megvalósításához.

 

A 2016-os évtől kezdődően a munkatörvénykönyve hatálya alatt dolgozó három munkatárs munkájának elnöki dicséret formájában történő elismerése is sor kerül. Ugyanis a közös alapértékek, valamint az innovációra való törekvés azonban nemcsak a köztisztviselőként, számvevőként dolgozó kollégák számára követendő, hanem a munkatörvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatott munkatársak számára is – mondta az elnök.

 

Gajzágó Salamon-díjasok 2018

 

A Gajzágó Salamon-díjakat idén is az Állami Számvevőszék különböző területein tevékenykedő munkatársak vehették át:

 

Beck Éva az önkormányzati és állami tulajdonú gazdasági társaságok, a nem állami humánszolgáltatók és számos további ellenőrzésben való kiemelkedő teljesítményéért.


Boldoczki János az Állami Számvevőszék költségvetési beszámolójának és az azt alátámasztó leltárak összeállításában, annak magas minőségben történő megvalósításában, valamint az adatbekérő projekt témájában megtartott oktatásokon végzett munkájáért.


Fejszák Tamás az ÁSZ éves beszámolóinak magas szintű összeállításáért és stratégai szintű nemzetközi feladatellátásért.


Hegyesiné Péter-Szabó Éva az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységét támogató AdActa ügyiratkezelő rendszer szervezeti szintű bevezetésében, fejlesztésében, a program használatához kapcsolódó képzések lebonyolításában végzett munkájáért.


Horváth Tímea az ÁSZ informatikai feladatainak fejlesztésében, illetve a vagyonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos feladatok előkészítésében végzett munkájáért.


Iszakné Dóczé Katalin a nem állami humánszolgáltatókat érintő ellenőrzési program elkészítésében, annak továbbfejlesztésében és kiterjesztésében végzett munkájáért.


Kakas Sándor az ÁSZ pénzügyi ellenőrző tevékenységének fejlesztésében valamint több ellenőrzési területen végzett kiemelkedő vezetői munkájáért.


Kindl Andrea az ÁSZ nemzetközi hasznosulási tevékenységének stratégiai szintű támogatásáért.


Kisapáti Angéla számos témacsoportos ellenőrzési program megújításában, valamint egyedi ellenőrzési programok megalkotásában végzett munkájáért.


Németh – Pataki Krisztina az ÁSZ Ellenőrzési terveinek 2017-ben és 2018-ban történő megvalósításában valamint a 2017-es zárszámadási ellenőrzésben végzett munkájáért.


dr. Simon József több jelentős közérdeklődésre számot tartó ellenőrzési területen végzett kiemelkedő ellenőrző munkájáért.


Szilágyi Nándorné az önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzési feladatokban való kiemelkedő tevékenységéért.


Varga Edit számos ellenőrzési területen végzett kiemelkedő vezetői munkájáért.


Vig Marianna az ellenőrzési adatbekérés megújításának kidolgozásában, előkészítésében és lebonyolításában végzett munkájáért.


Weigert Ágnes az ÁSZ kontrolling rendszerének kialakításáért, megszilárdításáért, valamint a kapcsolódó stratégiai szintű feladatok ellátásáért.

 

Az Elnöki dicséretet az alábbi munkatársak vehették át:

 

Kakukk Nikolett az Állami Számvevőszék munkaügyi feladatainak elvégzésében való magas szakmai színvonalon végzett munkájáért.


Oravecz László az Állami Számvevőszéknél informatikusi munkakörben végzett munkájáért és a kollégák munkájának folyamatos támogatásáért.


Varga Tibor az Állami Számvevőszék épületeinek értéknövelő felújításában, korszerűsítésében, folyamatos karbantartásában való tevékenységéért.

 

Szívből gratulálunk a díjazottaknak, és további sok sikert kívánunk munkájukhoz!

 

Kommunikációs és kapcsolattartási osztály