Folyamatban az Állami Egészségügyi Ellátó Központ ellenőrzése

2018-11-22 15:01   |   Feltöltötte: Árpási Tibor

A felkészülést követően megkezdődött a számvevői munkaanyagok összeállítása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) ellenőrzésében. A 2015-2017. közötti évekre kiterjedő ellenőrzés érinti az EMMI irányítószervi feladatellátását, valamint a 89 egészségügyi intézmény középirányítói feladatait ellátó ÁEEK belső szabályozottságát, valamint pénzügyi és vagyongazdálkodását.

Az ellenőrzés ütemtervének megfelelően az ellenőrzési program és a szabályozási környezet megismerését követően megkezdték az ellenőrzés lefolytatását a számvevők. Az ellenőrzésvezető indító értekezlet keretében tájékoztatta az ellenőrzésben résztvevőket az ellenőrzés céljáról, az ellenőrzés ütemezéséről, a kapcsolattartás módjáról az elkészítendő munkaanyagokkal szembeni követelményekről.


Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) központi és területi szinten látja el az állami fenntartású egészségügyi intézmények fenntartói és módszertani irányítói feladatait. Ennek megfelelően 89 intézmény és telephelyei vonatkozásában látja el az alapítói, tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatokat. Közfeladataként egészségügyi, fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási valamint egészségügyi informatikai feladatokat lát el, továbbá adatgyűjtést végez.

 

 

Az ellenőrzés a 2015-2017. évekre terjed ki, célja annak megítélése, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának irányító szervi feladatellátása a jogszabályi előírások betartásával történt-e, illetve, hogy az ÁEEK belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése szabályszerű volt-e, pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatainak, átalakításának vagy átszervezésének lebonyolítása szabályszerűen történt-e. Az ellenőrzés keretében értékelésre kerül, hogy az ÁEEK kiépítette-e és erősítette-e a korrupciós kockázatok kezelését szolgáló integritási kontrollokat, az integritás szemlélet érvényesülését, továbbá, hogy megteremtette-e a teljesítményellenőrzés feltételeit.

 

A felkészülést követően az ellenőrzést végző számvevők az ellenőrzött szervezetek által az ÁSZ rendelkezésére bocsátott dokumentumokat az ellenőrzési programban foglalt szempontok szerint értékelik. Ellenőrzési tapasztalataikat, megállapításaikat számvevői munkaanyagban foglalják össze, amelyet – négy szem elvű felülvizsgálatot követően – az ütemtervnek megfelelően adnak át az ellenőrzésvezető részére.

 

Árpási Tibor
ellenőrzésvezető