Folyamatban Újpest Önkormányzatának utóellenőrzése

2018-08-03 15:35   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Az ÁSZ számvevői megkezdték a számvevői munkaanyag készítését a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának utóellenőrzése keretében. Az utóellenőrzés során a számvevők az önkormányzatnál a 2016-ban lefolytatott - az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését vizsgáló – ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlását, szabálytalanságok kijavítását ellenőrzik.

Az ellenőrzés az Állami Számvevőszék elnöke által jóváhagyott ellenőrzési programnak és elfogadott ütemezésnek megfelelően történik. Az Önkormányzatnál folyó utóellenőrzésről egy korábbi cikkünkben már hírt adtunk.


Az ellenőrzésre való felkészülést és az azt igazoló vizsga letételét követően az ellenőrzés jelenlegi szakaszában az önkormányzat által megküldött dokumentumok számbavétele, az ellenőrzési bizonyítékok megszerzése, dokumentálása, azok ellenőrzése, értékelése a feladat. A számvevők a rendelkezésükre álló dokumentumok alapján ellenőrzik, hogy az önkormányzat végrehajtotta-e az Állami Számvevőszék 2016. évi 16231 számú számvevőszéki jelentésében tett megállapításokkal összhangban vállalt feladatokat. A számvevők a tények objektív feltárása, értékelése után részletesen alátámasztott megállapításaikat számvevői munkaanyagban rögzítik.

 

 

A munka végzés során elvárás a számvevőktől a célratartottság, a teljeskörűség és pontosság, a megfelelően dokumentált ellenőrzési munka, az ellenőrzés során felhasznált dokumentumok áttekinthető rendszerezése, amelyek a számvevői munkaanyag megállapításait, a következtetések helytállóságát és megalapozottságát alátámasztják. A jó számvevői munkaanyag az alapja a helytálló és minden lényeges megállapításra kiterjedő ÁSZ jelentésnek.

 

Molnár Zsuzsanna
ellenőrzésvezető