Folyamatban az MVM Zrt. ellenőrzése

2018-12-06 09:00   |   Feltöltötte: Papp Tünde

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési program alapján végzi a Magyar Villamos Művek Zrt. tevékenységeinek ellenőrzését, amelyről számvevői munkaanyagok készülnek.

Az ellenőrzés felkészülési időszaka befejeződött. Az eddig beérkezett ellenőrzési bizonyítékok feldolgozása, dokumentálása, az ellenőrzési szempontokhoz rendelt munkalapok kitöltése, dokumentumjegyzék készítése, a következtetések írásba foglalása, a számvevői munkaanyagok elkészítése megkezdődött.


Az MVM Zrt., mint holdingközpont alapvetően stratégiai irányító, ellenőrző tevékenységet lát el a tulajdonában álló gazdasági társaságok fölött. Ebbe a tevékenységi körbe tartozik a stratégiai tervezés és döntéshozatal, a társaság-csoport tagjainak felügyelete, valamint a holding központosított pénzgazdálkodási, finanszírozási és vagyongazdálkodási tevékenysége.

 

 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a MVM Zrt. szabályszerűen látta-e el a stratégiai irányító, ellenőrző és központosított pénzgazdálkodási és vagyongazdálkodási tevékenységét a gazdasági társaságai felett, valamint a közzétételi, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette-e.


Valastyánné dr. Vízhányó Júlia
ellenőrzésvezető