Folyamatban a Világi Zsidó Iskola Alapítvány ellenőrzése

2018-06-06 17:40:00   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Folyamatban van a Világi Zsidó Iskola Alapítvány ellenőrzése, a számvevők hamarosan elkészülnek munkaanyagaikkal.

A „Nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése – A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési és szociális intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzése” című ellenőrzést A Világi Zsidó Iskola Alapítvánnyal kapcsolatban az Állami Számvevőszék 2018. első félévi ellenőrzési terve és a jóváhagyott ellenőrzési program alapján folytatja.

Az ellenőrzés során azt vizsgálják a számvevők, hogy az alapítványi formában működő fenntartó humánszolgáltatási közfeladatai ellátásához a költségvetési törvényekben biztosított központi költségvetési támogatások igénylését, évközi módosítását és év végi elszámolását, illetve e központi költségvetésből kapott támogatások humánszolgáltatási közfeladatokra való fenntartó általi felhasználását szabályszerűen végezte-e az ellenőrzött időszakban. Az ellenőrzés kiterjed minden olyan körülményre és adatra, amely az ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint az ellenőrzési program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásához szükséges.

 

 

A számvevők előre meghatározott ellenőrzési program alapján végzik munkájukat, melynek kidolgozásakor a hatályos jogszabályok voltak az irányadóak. A számvevők munkaanyagaikban az Alapítvány által az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján értékelik a fenntartó feladatellátásának szabályszerűségét.
A számvevők ellenőrzési bizonyítékokra alapozott értékelése alapján fogalmazza meg az ellenőrzés vezetője az ellenőrzött szervezetre vonatkozó megállapításokat a számvevőszéki jelentéstervezetben.

 

Molnár Zsuzsanna
ellenőrzésvezető