Folyamatban a teljesítménymérési keretrendszerről szóló képzés

2018-10-04 10:00:00   |   Feltöltötte: Takaró Rita

A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Teljesítménymérési Keretrendszeréről szóló képzés elméleti részében a résztvevők megismerték a SAI PMF alkalmazásának lényegét, előnyeit és korlátait.

Az ÁSZ képviselője az INTOSAI fejlesztési szervezete, az IDI irányításával megrendezett képzésen vesz részt a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Teljesítménymérési Keretrendszerről (továbbiakban SAI PMF).


A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Teljesítménymérési Keretrendszere olyan objektív teljesítménymérési keretrendszer, amelynek célja támogatni a számvevőszékek értékeinek és hasznosságának kommunikálását, valamint magas szintű áttekintést adni a számvevőszékek teljesítményéről (az ISSAI sztenderdek és egyéb nemzetközi jó gyakorlatok vonatkozásában), megkönnyíteni a számvevőszékek teljesítményének mérését és monitorozását. A SAI PMF felhasználható önértékelésre, társintézményi felülvizsgálatra, illetve külső értékelésre is.


A SAI PMF módszernek három fő célja van, melyek a következők:
1) a kormányzati és államháztartási szervek elszámoltathatóságának, átláthatóságának és integritásának megerősítése,
2) modellszervezetté válás példaadáson keresztül,
3) folyamatos értékteremtés az állampolgárok és egyéb érintettek számára.

 

A SAI PMF módszertana két részből áll:
1) Útmutató a teljesítményről készült jelentéshez, amely az értékelés során tett megállapítások narratív elemzéséből adódó végtermék.
2) Egy 25 mutatóból álló eszközkészlet, amely a legfőbb ellenőrző intézmények teljesítményének mérését segíti a nemzetközi jó gyakorlatokhoz és az ISSAI sztenderdekhez viszonyítva a következő hat területen:
A. Függetlenség és jogszabályi környezet
B. Belső irányítás és etika
C. Az ellenőrzések minősége és jelentéstétel
D. Pénzügyi irányítás, eszközök és támogató struktúrák
E. Emberi erőforrások és képzés
F. Kommunikáció és külső kapcsolattartás

 

Bár a SAI PMF egyes területeit önmagukban vizsgálva is hasznos információkat kaphat az értékelt szervezet, azonban a legfőbb ellenőrző intézmények teljesítményének átfogó vizsgálatához az összes terület eredményeire és háttér információira is szükség van.


Az elmélet elsajátítása után kezdetét veszi a gyakorlati modul, amely szempontokat nyújt az értékelés lefolytatásához.

 

 

Takaró Rita
Stratégia tervezési és elvi módszertani osztály