Folyamatban a számvevői munkaanyag készítés két utóellenőrzésben

2018-06-08 11:00:00   |   Feltöltötte: Papp Tünde

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének, valamint a jóváhagyott ütemtervnek megfelelően a számvevők megkezdték a következtetéseiket tartalmazó számvevői munkaanyagaik elkészítését az Országos Ruszin Önkormányzat és a Bolgár Országos Önkormányzat utóellenőrzésében.

Az utóellenőrzés keretében a számvevők azt értékelik, hogy a korábbi számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.


Az ellenőrzés típusa megfelelőségi ellenőrzés, az ellenőrzött időszak pedig az utóellenőrzés alapját képező ÁSZ jelentés közzétételének napjától az utóellenőrzésről szóló kiértesítő levél keltének napjáig tart.


Az ellenőrzésbe kijelölt számvevők feladata az, hogy az ellenőrzés során a rendelkezésre bocsátott dokumentumok értékelésével és minősítésével szakmailag megalapozzák a jelentéstervezetet, hogy az valós képet mutasson az Országos Ruszin Önkormányzat és a Bolgár Országos Önkormányzat által készített és az ÁSZ által elfogadott intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.

 


A számvevők az ellenőrzési bizonyítékok értékelését követően készítik el számvevői munkaanyagaikat, melyek a minőségbiztosítás érdekében „négy szem” elvű felülvizsgálaton és az ez alapján elvégzett módosításokon esnek át. A számvevők a véglegezett számvevői munkaanyagukat átadás-átvételi eljárás keretében adják át az ellenőrzésvezetőnek, aki ezt követően megkezdi a jelentéstervezetek összeállítását.

Jánosi István
ellenőrzésvezető