Fókuszban Németek Országos Önkormányzata intézkedési terve

2018-06-02 11:00:00   |   Feltöltötte: Ódor Zoltán Tamás

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének megfelelően 2018. május 22-én kezdődött el Magyarországi Németek Országos Önkormányzata gazdálkodásának utóellenőrzése. Az utóellenőrzés középpontjában annak vizsgálata áll, hogy az Önkormányzat megvalósította-e a 2015-ben kiadott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra épülő intézkedési tervet.

Az ÁSZ kiemelt tevékenységei közé tartozik annak ellenőrzése, hogy a közpénzekkel gazdálkodó szervezetek, közöttük a nemzetiségi önkormányzatok a belső kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályokat betartják-e, az előírásoknak megfelelően használják fel a államháztartásból nyújtott támogatásokat, valamint pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelel-e a jogszabályi követelményeknek. Az utóellenőrzések során lehetővé válik annak megítélése, hogy a korábban lefolytatott ellenőrzések javaslatai alapján megfogalmazott intézkedési tervek realizálódtak-e az ellenőrzött időszakban.

A most indult utóellenőrzés keretében kerül sor a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által készített és az ÁSZ által elfogadott intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzésére. Az ÁSZ az Önkormányzat belső kontrollrendszerének, az állami támogatások felhasználásának, valamint pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről készült jelentést 2015. szeptemberben tette közzé. A jelentés a feltárt hibák és szabálytalanságok kiküszöbölése érdekében javaslatokat fogalmazott meg a hivatalvezető számára.

A jóváhagyott intézkedési tervben az Önkormányzat vállalta, hogy intézkedéseket tesz a belső kontrollrendszere és pénzügyi és vagyongazdálkodása fejlesztése céljából.

Az utóellenőrzés kezdeti szakaszában az ÁSZ adatszolgáltatásra kérte fel az Önkormányzatot, amelyek alapján megkezdődhet az ellenőrzés lefolytatása. A számvevők eközben folyamatosan készülnek az utóellenőrzési feladatok teljesítésére.

 

 

Ódor Zoltán Tamás
ellenőrzésvezető