Fókuszban az ÁSZ minőségirányított működése

2018-06-27 18:00:00   |   Feltöltötte: Dr. Bordás Ádám

Az Állami Számvevőszék az ÁSZtv-ben a számvevőszéki ellenőrzésekkel szemben támasztott minőségbiztosítási követelmények megvalósítását minőségirányított működés keretében biztosítja. Az Elemző osztály e folyamat egyik fő részeseként a jogi megalapozottság biztosítását tartja szem előtt.

Ahogyan azt az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Stratégiájában is rögzítette, a szervezet egyik fő célja, feladata a munkájával szembeni bizalom folyamatos erősítése. Ennek nélkülözhetetlen eszköze – többek között – az ellenőrzési megállapítások, következtetések, felhívások, javaslatok, ajánlások magas szakmai minőségének biztosítása. A szakmai minőség biztosításának jogi aspektusáért a szervezeten belül jelentős részben az Elemző osztály felel.


Az ÁSZtv. a számvevőszéki ellenőrzés folyományaként az ellenőrzött szervezet vezetője részére különböző jogosítványokat biztosít, valamint kötelezettségeket ír elő. Így például az ellenőrzött szervezet vezetője az ellenőrzés megállapításaira észrevételeket fogalmazhat meg, amely kapcsán az ÁSZ-t válaszadási kötelezettség terheli; a számvevőszéki jelentésben rögzített megállapításokhoz kapcsolódóan intézkedési terv készítési kötelezettsége van; továbbá a figyelemfelhívó levélben foglaltakkal kapcsolatban az ÁSZtv. az ellenőrzött szervezet vezetője részére intézkedési, valamint értesítési kötelezettséget ír elő. Figyelemmel arra, hogy az ismertetett kötelezettségek elmulasztása esetén az ÁSZtv. 33. § (3) bekezdése súlyos – akár büntetőjogi – következménnyel járó szankciók kezdeményezését teszi lehetővé, alapvető követelmény, hogy e kötelezettségek alapjául szolgáló számvevőszéki megállapítások, javaslatok jogilag megalapozottak, helytállóak legyenek.


Az Elemző osztály a számvevőszéki jelentéstervezetek megállapításainak, javaslatainak jogi megalapozottságát az ellenőrzés folyamatának különböző mérföldköveinél megvizsgálja és igazolja azok helyességét, vagy jelzi a beazonosított hibákat, azok korrigálása érdekében. Az osztály munkatársai hasonló módon járnak el továbbá az ellenőrzött szervezet vezetője által a számvevőszéki megállapítások kapcsán megküldött észrevételek kezelése helyességének jogi kontrollálása során is. Az osztály e jogi kontrolltevékenységgel járul hozzá a számvevőszéki jelentésekkel szemben támasztott, fent részletezett követelmények teljesüléséhez.

 

 

Bordás Ádám
Elemző osztály