Fókuszban a belső kontrollrendszer

2018-08-03 13:11   |   Feltöltötte: Dókus Debóra Vanda

Az Állami Számvevőszék Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának ellenőrzése során megállapította, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése 2016. évben nem volt szabályszerű.

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) a stratégiai céljával összhangban – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény felhatalmazása alapján – végzi a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás, valamint a helyi önkormányzatok számviteli rendje betartásának és belső kontrollrendszere működésének ellenőrzését. A közpénzzel gazdálkodó szervezetek esetében a belső kontrollrendszer megfelelő működése ellenőrzését prioritásként kezeli az ÁSZ.

 

Az ÁSZ a közelmúltban hozta nyilvánosságra Zalaegerszeg Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Önkormányzat) vonatkozásában az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről készített jelentését.

 

A számvevőszéki jelentésben megállapításra került, hogy Zalaegerszeg Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főjegyzője (a továbbiakban: Jegyző) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésének előírása ellenére a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében a gazdasági szervezet vezetőjét nem jelölte meg, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 6. § (1) bekezdése a) és b) pontjának előírása ellenére a 2016. évben nem alakított ki olyan kontrollkörnyezetet, amelyben világos a szervezeti struktúra és egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. Az Önkormányzat két, egyidejűleg hatályban lévő belső szabályzatában a gazdasági vezető személyét illetően egymásnak tartalmilag ellentmondó szabályozást rögzített, mivel a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjében foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének vezetője a Jegyző, míg a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e 4. számú mellékletének utolsó fejezetében a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjeként a Közgazdasági Osztályvezető került megjelölésre.

 

Figyelemmel arra, hogy a fentiek alapján a Bkr. 6. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakkal ellentétben nem került kialakításra olyan kontrollkörnyezet, amelyben világos a szervezeti struktúra és egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, az Önkormányzat nem biztosította a közpénzfelhasználás szabályosságát és a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodást.

 

A megállapított hiányosság következményeként – figyelemmel arra, hogy a következmények nélküli ellenőrzések véget értek – a Társaságnak az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján intézkedési tervkészítési kötelezettsége keletkezett.

 

dr. Dókus Debóra Vanda számvevő
dr. Bordás Ádám osztályvezető
Elemző osztály