Felülvizsgált nemzetközi útmutató a közbeszerzések ellenőrzéséhez

2018-06-01 09:22:00   |   Feltöltötte: Laczkovich Rita

Az EU Kapcsolattartó Bizottsága 2010-ben elkészítette és a tagszámvevőszékek rendelkezésére bocsátotta a közbeszerzésre irányuló ellenőrzések támogatása céljául szolgáló útmutatót és egyéb segédanyagokat. Az uniós közbeszerzési irányelv 2014. évi változása következtében a dokumentumokat 13 számvevőszék szakértőiből álló munkacsoport aktualizálta. A dokumentumok bemutatására és a közbeszerzéshez kapcsolódó ellenőrzési területek megvitatására 2018. május 31-én és június 1-jén szeminárium keretében kerül sor.

A szeminárium fő célja a résztvevők tájékoztatása a közbeszerzési ellenőrzésekhez kapcsolódó ellenőrzési segédletekről és azok használatának ösztönzése a számvevőszéki ellenőrzések során.

 


A szeminárium első napján az előadók vázolták a tagállamok számára jelentkező kihívásokat az uniós közbeszerzési irányelvek átültetése és implementálása kapcsán, bemutatták a 2014-es uniós közbeszerzési irányelvekkel bevezetett fő változásokat és az ellenőrzéseket támogató Útmutató aktualizált szerkezetét, az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát különösen az irányelvek által le nem fedett szerződések, a közintézmények közötti szerződések és a szerződésmódosítások tekintetében. Az előadások továbbá kitértek a nemzeti közbeszerzési hatóság szerepére, a koncessziókra vonatkozó uniós szabályozásra és a szabálytalanságok és csalások megelőzése és felszámolása érdekében létrehozott EU Kapcsolattartó Bizottsági munkacsoport tevékenységére. Az előadásokat kiscsoportos megbeszélés zárta, amely során a résztvevők egy-egy esettanulmányt vitattak meg.

 


A szeminárium második napján a nemzeti számvevőszékek tapasztalatainak megosztására, a beszerzési teljesítménymodell és teljesítménymérés, valamint a közbeszerzést érintő munkacsoportok bemutatására kerül sor.

 

 

Laczkovich Rita
Stratégiai tervezési és elvi módszertani osztály