Felkészülés Újpest Önkormányzatának ellenőrzésére

2018-07-27 09:15   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Az Állami Számvevőszék 2018. első félévi ellenőrzési terve és a jóváhagyott ellenőrzési program alapján az „Utóellenőrzések” témacsoportos ellenőrzésen belül megkezdődött Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának utóellenőrzése.

Az ÁSZ 2016-ban ellenőrizte az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését, melynek eredményeként született ÁSZ megállapítások a 16231. számú számvevőszéki jelentésben, a számvevőszék honlapján olvashatóak.

Az ellenőrzés eredményeként feltárt hiányosságok, illetve szabálytalanságok megszüntetése érdekében az Önkormányzat intézkedési tervet készített. Az ÁSZ az intézkedési tervben vállalt feladatok végrehajtását ellenőrzi jelenleg az ÁSZ törvényben foglaltak alapján. Az utóellenőrzés célja annak feltárása, hogy az Önkormányzat az intézkedések végrehajtásával hasznosította-e a korábbi ellenőrzési jelentésben a hiányosságok megszüntetése, illetve a kockázatok kezelése érdekében megfogalmazott javaslatokat.

 

 

Az ellenőrzés a számvevők felkészülésével indul, melynek során megismerkednek az ÁSZ elnöke által jóváhagyott ellenőrzési programmal, az Önkormányzat által meghatározott intézkedési tervvel és az ellenőrzés jogszabályi környezetével. A felkészülést követően a számvevők vizsga keretében adnak számot az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tudás megszerzéséről. A sikeres vizsga az ellenőrzésben való részvétel egyik feltétele. Ezt követően kezdhetik meg az ellenőrzést az ellenőrzött által rendelkezésre bocsátott dokumentumok vizsgálatával.


Az ellenőrzés előrehaladásáról jövő heti cikkünkben adunk hírt.

 

Molnár Zsuzsanna
ellenőrzésvezető