Nemzetközi kapcsolattartás és együttműködés 2018-ban

2019-01-10 15:19   |   Feltöltötte: Kispéter Adél

2018-ban az Állami Számvevőszék kiemelt célja volt a nemzetközi ellenőrzési tapasztalatok cseréje, az együttműködés nemzeti számvevőszékekkel, valamint nemzetközi szervezetekkel. Ennek érdekében a tavalyi évben az ÁSZ vezetői és munkatársai 42 külföldi aktivitás, valamint 13 Magyarországon megrendezett nemzetközi szakmai rendezvény és tudásmegosztó esemény keretében osztották meg az ÁSZ tapasztalatait és ismerhették meg a legfrissebb nemzetközi gyakorlatokat. Ezenfelül az ÁSZ aláírt egy nemzetközi megállapodást, továbbá egy donori megállapodás megkötésében vállalt szerepet. Összefoglaló cikkünkben az Állami Számvevőszék 2018-as nemzetközi aktivitását és szerepvállalását mutatjuk be.

Az Állami Számvevőszék aktív szereplője a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi tevékenységének. A szakmai feladatellátást támogató nemzetközi szerepvállalás fontos eleme a különböző nemzetközi fórumokon való részvétel, amely elősegíti a külföldi számvevőszékekkel történő tapasztalatcserét, a külföldi jó gyakorlatok megismerését.


Az Állami Számvevőszék – stratégiájának megfelelően – a tavalyi évben is megtartotta aktív szerepvállalását a nemzetközi ellenőrzés szakmai közéletben. A külföldi aktivitás az ÁSZ nemzetközi kapcsolatépítését és tapasztalatcseréjét segítette elő a széleskörű hasznosulás érdekében. Az ÁSZ nemzetközi kommunikációjában hangsúlyosan jelentek meg az integritás, az IT ellenőrzés, az állampolgárokkal való kapcsolattartás, valamint a társadalmi hasznosulás és átláthatóság témakörei.

 

Az ÁSZ korrupcióellenes nemzetközi tevékenysége


Az Állami Számvevőszék 2014 óta minden évben megrendezi legfőbb nemzetközi tudásmegosztó eseményét, a Nemzetközi Integritás Szemináriumot. A 2018. március 5-9. között megtartott 5. Nemzetközi Integritás Szeminárium fókusza a korrupció elleni nemzetközi összefogás erősítése volt. Az eseményen az integritás szemlélet és az integritás alapú közigazgatási kultúra meghonosítása terén szerzett nemzetközi tapasztalatok megosztása történt a világ fejlődő országainak számvevőszéki szakértői számára. Az egy héten át tartó szeminárium nyitókonferenciájára Budapesten került sor az Állami Számvevőszék székházában, majd a következő négy nap pedig a gyakorlati tudást átadó csoportmunkákkal és előadásokkal folytatódott.

 

 

 

 

 Az ÁSZ tavaly részt vett az OECD anti-korrupciós és integritás fórumán, ahol az integritás kérdéskörét annak mentén vitatta meg, hogy az hogyan, milyen eszközökkel járulhat hozzá a hatékony állami szerepvállaláshoz, a korrupció csökkentéséhez, ezen keresztül a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A korrupció és csalás hatékony kezelése, mint globális kihívás állt a Nemzetközi Szakértői Csoport (IEG), az ENSZ Kábítószer és Bűnügyi Hivatal (UNODC) tanácsadó testülete által megszervezett ülés középpontjában, melyen az ÁSZ munkatársa első alkalommal vett részt.


Az integritás korrupcióellenes intézményrendszer ellenőrzése volt a témája annak az INTOSAI Fejlesztési Kezdeményezés (IDI) „Számvevőszékek a korrupció ellen" (SFC) programja keretében szervezett találkozónak, melyen az ÁSZ két munkatársa mentorként vett részt. Az IDI SFC kooperatív teljesítményellenőrzésében résztvevő számvevőszékek arra vállalkoztak, hogy országaik korrupcióellenes intézményrendszerének teljesítményét értékeljék. Az INTOSAI Belső Kontroll Standardok Albizottsága ülésén az ÁSZ munkatársa bemutatta a költségvetési szervek pénzügyi irányítási rendszerét értékelő egységes nemzetközi modell részeként kidolgozott integritás értékelő modult.

 

 

Proaktív kommunikáció és társadalmi hasznosulás

 

Az Állami Számvevőszék folyamatosan fejleszti kommunikációs és hasznosulási tevékenységét, amely nemzetközi szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. 2018-ban számos külföldi előadáson, konferencián mutatták be az ÁSZ szakértői a célcsoportokra szabott kommunikáció, és a társadalommal való aktív kapcsolattartás sikereit, eredményeit, ezzel is elősegítve a számvevőszéki munka társadalmi hasznosulását.


Az INTOSAI „Számvevőszékek tevékenységének eredményessége és hasznossága" Munkacsoport (Working Group on Value and Benefits of SAIs) ülésén az ÁSZ kommunikációs vezetője előadásában hangsúlyozta a társadalommal folytatott párbeszéd, illetve az e célt szolgáló kommunikációs eszközök fontosságát. A munkacsoporti ülésen az ÁSZ delegált képviselője bemutatta továbbá az ÁSZ által vezetett, EUROSAI „Közpénzügyi ellenőrzések társadalmi hasznosulása és átláthatósága" elnevezésű nemzetközi projektcsoport munkáját és eredményeit. A projekt elsődleges célja többek között a számvevőszéki munka hasznosulása, mérési lehetőségeinek megalapozása, illetve a számvevőszékek közötti tudásmegosztás erősítése.


Az ÁSZ proaktív hasznosulási tevékenységének fókuszait és számszerű eredményeit mutatta be az ÁSZ delegációja az Európai Unió Kapcsolattartó Bizottságának tavalyi éves ülésén. Mindezek mellett az ülés során a delegáció bemutatta az ÁSZ társadalmi ismertségét, elismertségét, valamint hasznosulási gyakorlatát szemléltető, közvélemény-kutatási eredményekkel alátámasztott videó-anyagát.

 

 

 

 

Az Állami Számvevőszék kommunikációs stratégiájáról és eredményeiről tartott előadást szakértőként Horváth Bálint, kommunikációs vezető a SIGMA fejlesztési szervezet kétnapos munkacsoportülésén. A szakmai esemény középpontjában a célcsoportokra szabott kommunikáció, és a társadalommal való aktív kapcsolattartás állt.


Az INTOSAI Kapacitásfejlesztési Bizottság Társintézményi Felülvizsgálat (Peer Review) albizottságának konferenciáján a 2016-ban lezárt kommunikációs társintézményi felülvizsgálat eredményei és hasznosításait mutatta be az ÁSZ kommunikációs vezetője. A Peer Review nyomán kidolgozott feladatok olyan változtatásokat eredményeztek, melyek hozzájárultak a számvevőszéki munka nagyobb fokú hasznosulásához, így növelve az ÁSZ társadalmi ismertségét és elismertségét.

 

Nemzetközi együttműködési megállapodások


Bilaterális találkozó keretében Domokos László, az ÁSZ elnöke nemzetközi együttműködési megállapodást írt alá az Egyesült Arab Emírségek (EAE) számvevőszékével 2018. szeptember 3-án. A két számvevőszék közötti nemzetközi projekt célja egy tanulmány készítése a közszféra szervezetei információ-technológiai közbeszerzései korrupciós kockázatainak kezeléséről. A projektben az EAE számvevőszéke kidolgozott egy IT közbeszerzési modellt, az ÁSZ feladata pedig egy kérdőív megalkotása volt, mely a kormányzat IT közbeszerzéseinek integritását értékeli az EAE számvevőszéke által kidolgozott IT közbeszerzési modell alapján.


Magyarország az INTOSAI fejlesztési kezdeményezésének (IDI) fiatal számvevőszéki vezetőket képző nemzetközi kezdeményezéshez nyújtott anyagi és szakmai támogatást. A hozzájárulás az Állami Számvevőszékének szakmai kezdeményezése alapján, az ÁSZ éves költségvetési megtakarításából, valamint szakmai részvételével valósult meg. A szakmai együttműködés kereteinek kidolgozását követően a fiatal számvevőszéki vezetők képzését célzó nemzetközi megállapodás hivatalos aláírására 2018. szeptember 4-én került sor.

 

Az ÁSZ nemzetközi ellenőrzés-szakmai rendezvények házigazdájaként

 

Az Állami Számvevőszék szervezésében tavaly Magyarország adott otthont számos nemzetközi ellenőrzés-szakmai rendezvénynek. 2018. áprilisában Budapesten ülésezett az INTOSAI Teljesítményellenőrzési Albizottsága (PAS), mely során megvitatták a teljesítményellenőrzés és programértékelés aktuális kérdéseit.

 

 

 

Az ÁSZ szervezte meg a V4+2-es országok számvevőszékeinek évi rendes találkozóját, amelynek fókuszában az állampolgárokkal való kapcsolattartás és hatékony kommunikáció, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célok megvalósításának ellenőrzése állt.


Székesfehérvár adott otthont az Európai Regionális Ellenőrző Intézmények Szervezet (EURORAI) 2018. október 17-19. között megrendezett szemináriumának, melynek fókuszában a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági társaságok ellenőrzése állt. A mintegy 180 számvevőszéki szakértő részvételével megrendezett nemzetközi eseménynek az Állami Számvevőszék volt a házigazdája. Domokos Lászlóval, az ÁSZ elnökével, valamint Dominique Roguez-zel, az EURORAI elnökével készített videókat alább tekinthetik meg.

 

 

 

 

 

 

Intézményi kapcsolattartás a tudásmegosztás és a tapasztalatcsere jegyében


A 2018-as év során számos bilaterális találkozó megrendezésére sor került az ÁSZ székházában a tudásmegosztás és tapasztalatcsere érdekében. Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke fogadta az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) delegációját, akik a kampányfinanszírozással és annak ellenőrzésével, valamint a pártok ellenőrzésével kapcsolatos kérdéskörökről tájékozódtak. 2018. februárjában Francia Köztársaság nagykövete tett látogatást az ÁSZ elnökénél. Az Állami Számvevőszék szakértői fogadták továbbá a kínai számvevőszék delegációját a „jól irányított állam" témájában; az azeri számvevőszéki szakértők a zárszámadás ellenőrzésével összefüggő tevékenységről tájékozódtak; valamint kétoldalú szakmai egyeztetésre került sor a Koreai Igazságügyi Minisztérium küldöttségével is, melynek középpontjában a két ország közötti tapasztalatcsere állt.

 

Nemzetközi kommunikáció az ÁSZ hírportálon


A nemzetközi hasznosulás fontos része az idegen nyelven (angol, német és francia) történő publikálás az ÁSZ Hírportálon. 2018-ban az Állami Számvevőszék a magyar nyelvű cikkek mellett további 459 cikket jelentetett meg a Hírportál három idegen nyelvű oldalain. A cikkek nyelvi megoszlása az alábbi: 286 db angol, 103 db német és 70 db francia nyelvű cikk. A három idegen nyelven megjelentetett tartalom megerősíti, hogy az ÁSZ a nemzetközi téren is megteremti a tevékenységének átláthatóságát és nyomon követhetőségét.

 

 

 

Kispéter Adél

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály