Évértékelés az Állami Számvevőszéknél

2018-12-17 16:27   |   Feltöltötte: Takaró Rita

Az Állami Számvevőszék 2018. évben is megtartotta a már hagyományosnak számító állománygyűlését, idei évben azonban új helyszínen, a Pesti Vigadó épületében. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, évértékelő beszédében az elmúlt év eredményeinek bemutatása mellett kitekintést tett a legfőbb ellenőrző szerv előtt álló, megvalósítandó feladatokra és kihívásokra, amelyek a szervezeti gondolkodás megújítását és a tanácsadó funkció kiterjesztését vonják maguk után.

Domokos László beszédében hangsúlyozta: az Állami Számvevőszék (továbbiakban ÁSZ), mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve küldetésében is megfogalmazott feladata, hogy őrködjön a közpénzek felhasználása és a közvagyon kezelése, megőrzése felett. Ennek eleget téve az ÁSZ 2018-ban nyilvánosságra hozott több mint 300 jelentést, melyeknek megállapításai mind a közpénzfelhasználás és közvagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének javítására irányulnak. Az ÁSZ emellett az év során több mint egy tucat elemzésben összegezte ellenőrzési tapasztalatait, mellyel tanácsadó tevékenységét erősítette – ismertette az ÁSZ elnöke.


Domokos László kiemelte, hogy az ÁSZ az elmúlt nyolc évet tekintve folyamatosan egyre több jelentést és elemzést készít, amellyel hozzájárult a „jó kormányzás" elősegítéséhez, valamint támogatta az Országgyűlés törvényalkotó tevékenységét, melyek számos jogszabályban hasznosultak. Az ÁSZ elnöke beszédét egy Periklésztől származó idézettel kezdte, amely a következőképpen hangzott: „A mi feladatunk nem az, hogy megjósoljuk a jövőt, hanem az, hogy alaposan felkészüljünk rá".


Domokos László elmondta, hogy az idei évben nagyon sok szervezeti újítás került bevezetésre, amelynek eredményeként az ÁSZ ellenőrzéseinek számát a humánerőforrás- és a munkafolyamatok optimalizálásának köszönhetően közel háromszorosára növelte, mellyel gyakorlatilag minden munkanapra jutott több mint egy új ÁSZ jelentés. A kockázat-elemzés fejlesztésével az ellenőrzöttek egyedi kockázatainak megfelelő, célzott ellenőrzési programmal történnek az ellenőrzések, így az ÁSZ ott és azt ellenőrzi, ahol és amitől az előzetes kockázatelemzés alapján a legnagyobb hasznosulás várható.


Az ÁSZ elnöke kiemelte, hogy az átdolgozott jelentésformátumhoz kapcsolódóan megváltozott a hibaértékelés és a különbözőség fogalma, amivel megvalósult a felelősségi szintek elkülönülése. Elnök úr beszédében hangsúlyozta, hogy megújult az ÁSZ stratégiai dokumentumrendszere, mely hasonlóan más intézményekhez a „küldetés-jövőkép-célok-célkitűzések" logikai keretére épül. Ezt képezik le az intézményben 2-3 évre kitekintő kerettervekre, melyek részleteiben folyamatosan újabb és újabb stratégiai célok jelennek meg, ezáltal évről-évre csökkennek azon stratégiai célok, amelyek megvalósítása még nem kezdődött meg. A stratégiai dokumentumrendszer megújításával párhuzamosan kiadásra és kiadmányozásra kerültek a funkcionális területek működési kerettervei.

 

 

A képre kattintva galéria nyílik!


Domokos László elmondta, hogy a 2018. évi stratégiai célok áttekintés során elsősorban az informatikai környezetben – digitalizáció, informatika technikai fejlődése – azonosított olyan változásokat, amelyek a részstratégiák átvilágítását indokolttá tették. Albert Einstein mondta, hogy "A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül." Ezt a szemléletváltást a digitalizációs kihívások nemcsak előrevetítik és megkövetelik, hanem fel is gyorsítják. Az Állami Számvevőszék, mint példamutató szervezet ennek eleget téve 2011. óta folyamatosan növeli hatékonyságát. Az ellenőrzések hatékonyságnövelésének következő lépéseként az Állami Számvevőszék célul tűzte ki a digitális ellenőrzési környezet megteremtését. Az adatbekérési projekt ennek fényében szintén megújult, folyamatban van a teljes körű digitális ellenőrzési környezet megteremtése.


Elnök úr beszédében hangsúlyozta, hogy az úgynevezett GDPR, más néven adatvédelmi rendelet, ami 2018 májusában lépett életbe, alapjaiban forgatta fel az adatvédelmi rutint. A GDPR az adatvédelem egészére kiterjed: többek közt szabályozni kellett a munkahelyi ellenőrzés, az adattovábbítás, az adatgyűjtés területét az új adatvédelmi szabályok fényében. A GDPR egy teljesen új szemléletet igényel, és az ÁSZ-nak is tekintettel saját és az ellenőrzöttek adataira, új adatvédelmi és adatbiztonsági megközelítést kellett kialakítania.


Az Állami Számvevőszék törekszik a nem számon kérő, hanem segítő, támogató hozzáállás kiépítésére és fejlesztésére az ellenőrzött szervezetekkel szemben a nagyobb mértékű hasznosulás elérése érdekében. Ennek keretében az Állami Számvevőszék igyekszik kiterjeszteni és megerősíteni tanácsadói tevékenységét, amelynek egyik példája a közszféra vezetőinek képzése vagy egyéb „jó gyakorlatok" vagy tudásmegosztó konferenciák. Domokos László elnök beszédében hangsúlyozta, hogy e funkció erősítésével érhetjük el, hogy hosszú távon a számvevőszéki teljesítmény valóban hatással legyen a közpénzfelhasználó szervezetek gyakorlatára, ezáltal támogassa a jól irányított államot, és ezek mentén valóban támogassa az Országgyűlés munkáját is.


Domokos László elnök - számszerűen is bemutatva az intézmény kimeneti eredményeit – megköszönte a számvevők és a Számvevőszék valamennyi alkalmazottjának teljesítményét, és az év folyamán végzett elkötelezett munkát.

 

 

Törzsök Vivien és Takaró Rita
Stratégiai Tervezési és Elvi Módszertani Osztály