EURORAI 2018: Francia megoldás az önkormányzati cégek problémáira

2018-10-23 10:01:00   |   Feltöltötte: Radócz Ákos

Az EURORAI Székesfehérváron tartott nemzetközi szemináriumának fókuszában idén az önkormányzatok gazdasági társaságainak pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok megosztása állt. Zian Roch, a franciaországi központi régió (Ile-de-France) területi számvevőszékének vezető munkatársa előadásában kifejtette: időszerű a francia önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó, összetett kontroll mechanizmusok továbbfejlesztése.

Zian Roch a franciaországi központi régió (Ile-de-France) területi számvevőszékének vezető munkatársa előadása elején áttekintette a francia önkormányzati tulajdonú vállalkozói vagyon változatos portfólióját. Az előadó rámutatott, hogy ezen társaságok tevékenységük profilját tekintve is nagyon sokfélék, a turizmustól a lakhatáson keresztül a gazdaságfejlesztésig számos közcél érdekében tevékenykedhetnek.

 

Franciaországban 2013 óta évente átlagosan 50 ilyen jellegű társaságot alapítanak, így mára egy igen nagy számosságú, mintegy 4,3 milliárd euró tőkével rendelkező sokaság alakult ki, amelyben a közvagyon is igen különböző mértékben vesz részt. 

 

A képre kattintva galéria nyílik!


Eközben e társaságok jogi besorolása csupán a tulajdonosi szerkezet szempontjából létesít három kategóriát. Az önkormányzati gazdasági társasági kör kontrollja több szinten tagolt. A tulajdonosi kontroll lehetősége – a polgári törvénykönyvben biztosított lehetőségeken túl – az önkormányzatok számára abban is megnyilvánul, hogy kezdeményezhetik azt, hogy a számvevőszék területi kamarája ellenőrizze a tulajdonukban lévő társaságot. Ez utóbbi számvevőszéki területi kamara a hagyományos pénzügyi auditon túl felhatalmazással rendelkezik arra is, hogy a megyei prefektus felkérésére értékelje a társaságok pénzügyi kockázatait. A területi számvevőszéki kamarák egyebekben mára teljesen decentralizált módon működnek, saját ellenőrzési tervük alapján látják el feladatukat. A külső ellenőrzés további fontos szereplője a költségvetési fegyelem bírósága (CDBF).

 


A szektort érintő ellenőrzések jellegzetessége, hogy a jelentést nem csupán az adott gazdasági társaság észrevételezi, hanem a társaság tulajdonosai is (ebben az esetben az önkormányzatok).


Fontos különbség a közszférában végzett egyéb auditokhoz képest, hogy a jelentések nyilvánosságra hozatala során az üzleti titokra vonatkozó követelményekre is figyelemmel kell lenni. Az előadó kilenc ellenőrzési példán keresztül mutatta be a tipikus ellenőrzési megállapításokat. Ilyen például, ha az adott társaság bevételeinek aránytalanul nagy része keletkezik a nyújtott közszolgáltatás támogatásából, vagy ha a hulladékkezelő vállalat túl sok alvállalkozó közbeiktatásával és magasabb költségszinten látja el a feladatát. Jellemző tapasztalat volt az is, hogy egyes távhőszolgáltató vállalatok az országos átlagnál magasabb áron nyújtottak szolgáltatást, miközben a tulajdonos számára folyamatosan veszteséget termeltek. Franciaországban is problémát jelentenek azok a névleg létező társaságok, amelyekben évek óta semmilyen gazdasági tevékenység nem valósul meg.

 


Összességében az ellenőrzések arra engednek következtetni, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok ellenőrzésére kialakított mechanizmusok mára részben túlhaladottá váltak, és nem képesek teljes mértékben ellátni feladatukat. Ez a következtetés számos reformfolyamatot indított el. Ezek között fontos célkitűzést valósít meg az a munkacsoport, amely a helyi köztulajdonú társaságok kontrolljára vonatkozó útmutatókat vizsgálja felül.

 

Vargha Bálint
számvevő