EURORAI 2018: Az osztrák ellenőrzési tapasztalatok megosztása

2018-10-22 08:45:00   |   Feltöltötte: Radócz Ákos

Az osztrák regionális ellenőrző intézmény, Bécs Város Számvevőszékének munkatársa az önkormányzati tulajdonban álló társaságok ellenőrzése kapcsán szerzett tapasztalatairól tartott szakmai előadást az EURORAI Székesfehérváron megrendezett nemzetközi szemináriumán. Werner Alteneichinger előadásában beszámolt az önkormányzati tulajdonban álló társaságok finanszírozásának – egyes komplex finanszírozási ügyleteket is érintő – ellenőrzési tapasztalatairól.

Idén az Állami Számvevőszék szervezésében Székesfehérváron került megrendezésre az Európai Regionális Ellenőrző Intézmények Szervezete (EURORAI) nemzetközi szemináriuma, melynek témája a helyi önkormányzati tulajdonban álló társaságok ellenőrzése volt.


A rangos nemzetközi szemináriumon 2018. október 18-án Ausztria, Franciaország, Németország, Magyarország, Oroszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság regionális, illetve legfőbb ellenőrző intézményeinek képviselői tartottak gyakorlati tapasztalatokat is összegző szakmai előadásokat.

 

A képre kattintva galéria nyílik!

 

A szakmai rendezvény keretében tartott előadást Bécs Város Számvevőszékének munkatársa, Werner Alteneichinger az önkormányzati tulajdonban álló társaságok finanszírozásának ellenőrzése kapcsán a közpénz felhasználás, illetve a finanszírozási eszközök ellenőrzése terén szerzett tapasztalatairól.

 


Werner Alteneichinger előadásában beszámolt többek között az osztrák regionális ellenőrző intézmény ellenőrzéseinek jogszabályi hátteréről, az intézmény által ellenőrzött szervezetek köréről, a finanszírozási eszközeiről, típusairól. Az előadó hangsúlyozta, hogy Bécs Városának Alkotmánya biztosítja a felhatalmazást azon önkormányzati tulajdonban álló entitások, így különösen gazdasági társaságok, holding társaságok, trösztök, pénzügyi alapok, illetve egyéb szervezetek ellenőrzésére, amelyben a város tulajdonosi részesedésének, vagy érdekeltségének aránya közvetlen vagy közvetett módon meghaladja az 50 százalékot.

 

 


Az előadó kiemelte, hogy az önkormányzati tulajdonban álló holding társaságok ellenőrzése során számos komplex finanszírozási eszköz auditálása vált szükségessé, ideértve a kötvénykibocsátások, pénzügyi lízing konstrukciók, határon át nyújtott pénzügyi szolgáltatás keretében megkötött lízing ügyletek ellenőrzését, érintve a csoport finanszírozási, úgynevezett cash-pool ügyleteket is (ugyan, ez utóbbi nem képezte az ellenőrzés fókuszterületét). Az ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy az ellenőrzött számos esetben nem kellő körültekintéssel választotta meg a finanszírozás megfelelő formáját. A komplex pénzügyi ügyletek kiválasztása során az ellenőrzött gyakran nem rendelkezett megfelelő szakmai ismeretekkel, amely rávilágít a kockázat-kezelési és menedzsment folyamatok szervezettségének esetleges hiányosságaira – ideértve a tanácsadási szolgáltatások igénybevételét, valamint a szervezet kapcsán a stratégia, kontrolling és adminisztráció megfelelőségének kérdéseit.

 

dr. Csernyák Szabolcs
számvevő