Európai szaklapban mutatta be nemzetközi projektjeit az ÁSZ

2018-03-13 16:00   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

Az európai számvevőszékek nemzetközi szaklapja, az EUROSAI Magazin aktuális témákon keresztül mutatja be az európai számvevőszékek tevékenységét, munkásságát. A magazin legújabb számában az ÁSZ nemrégiben elindított nemzetközi projektjei is megjelennek: az EUROSAI a projektek vezetőivel készített interjúkat, melyek megjelentek a magazinban. Horváth Bálint, az általa vezetett „Közpénzügyi ellenőrzések társadalmi hasznosulása és átláthatósága” elnevezésű nemzetközi projektről számolt be, Martus Bettina projektvezető pedig „a számvevőszékek szerepe az integritási kultúra elterjesztésében” projekt tartalmáról tájékoztatta a magazin olvasóit. Az ÁSZ a két projektben összesen 12 EUROSAI tagállam számvevőszékeinek együttműködésével kívánja előmozdítani a számvevőszékek társadalmi hasznosulását és az integritás kultúrájának elterjesztését.

 

2017 májusában az Európai Számvevőszékek Szervezete (EUROSAI) X. Kongresszusa hagyta jóvá a 2017-2023-as új EUROSAI Stratégiai Tervét, melynek fő elemei az új kihívásokra és lehetőségekre való reagáló képesség növelése, az intézmények kapacitásfejlesztésének támogatása, valamint a flexibilitás növelése. Az ÁSZ – elkötelezettségét kifejezve – ezen célok kiteljesedése érdekében hozta létre két projektcsoportját.

 

  • A társadalmi hasznosulási projektcsoportot, mely a nemzetközi ellenőrzési standardok alapján (ISSAI 12, ISSAI 20) különféle eszközökkel keresi majd a választ arra, hogy a feltérképezett hasznosulási szinteken milyen objektív eszközökkel követhető nyomon a közpénzügyi ellenőrzések társadalmi hasznosulása.

 

  • Az integritás szervezeti kultúrájának meghonosítását kitűző projektcsoportot, mely bilaterális és multilaterális együttműködések révén az integritáshoz kapcsolódó jó gyakorlatokat oszt meg a projektben résztvevő országokkal, ezáltal meghonosítva az integritás kultúráját az EUROSAI tagországokban.

 

Projektcsoport a társadalmi hasznosulásért


Az interjúban Horváth Bálint, a projektcsoport vezetője kiemelte, hogy az ÁSZ elkötelezett amellett, hogy szakmai alapokon álló ellenőrzéseivel a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljon a közpénzek átláthatóságához, segítse a közpénz és közvagyon hatékony és célszerű felhasználását. Ahhoz, hogy megállapításai eljussanak az érdekelt felekhez és valódi hatással legyenek a közbeszédre, kommunikációja folyamatos fejlesztésre, innovációra szorul, megtartva annak közérthetőségét, informatív jellegét. A nemzetközi projektcsoport tagjai – felismerve az együttműködésben rejlő többletlehetőségeket – ezen kihívások összességére keresnek modern, korszerű válaszokat, továbbá a projekt alkalmat adhat az ÁSZ számára jó gyakorlatai megosztására, valamint nemzetközi jó gyakorlatok beépítésére.

 

 


A projekthez hét EUROSAI tagország csatlakozott (Albánia, Finnország, Horvátország, Írország, Lettország - megfigyelőként, Románia, Svájc). A számvevőszékek célja hogy tevékenységük társadalmi hasznosulása a lehető legjobban érvényesüljön, az ahhoz kapcsolódó jó gyakorlataikat megosszák egymással, valamint fejlesszék lehetőségeiket és gyakorlataikat a témában. Ebben irányadónak tekintik „az átláthatóság és elszámoltathatóság alapelveit” (ISSAI 20) megfogalmazó, illetve „a számvevőszékek tevékenységének értéke és haszna - minőségi javulás az állampolgárok életében” (ISSAI 12) című, a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI) által megalkotott dokumentumokat.

 

A projektcsoport eredményes működése során az ÁSZ várhatóan megőrzi kezdeményező szerepét a társadalmi hasznosulás témakörében, valamint a számos ország legfőbb ellenőrző intézményének bevonásával, nemzetközi környezetben kialakítani kívánt módszertan segítségével képes lehet a társadalmi hasznosulás pontosabb, eredményesebb mérésére. Nem utolsósorban a módszertan adaptációja később más országokban is hozzájárulhat a számvevőszékek társadalmi hasznosulásának erősítéséhez, tevékenységük hasznosulásának pontosabb méréséhez.

 


Projektcsoport az integritás kultúra terjesztéséért


Martus Bettina, a projekt vezetője a magazinnak elmondta, hogy a projekt tevékenységének központi elemeként egy elektronikus integritási termékpiac került kialakításra, amelyen keresztül a számvevőszékek megkezdték az integritással összefüggő termékeik ismertetését, módszertanaik bemutatását és tapasztalataik megosztását.

 

Projektcsoport az integritás kultúra terjesztéséért


A termékpiacon megjelent termékek között szerepel egyebek mellett annak módszertana, ahogyan némely országban a kormányzati szervek legfelsőbb vezetői szintjének korrupcióellenes tevékenysége, feladatellátása ellenőrizhető, illetve a közintézmények korrupciós kockázatainak, integritásának felmérésére alkalmas kérdőívek, valamint az integritás önértékelés módszertana.

 


A projekthez hét EUROSAI tagország csatlakozott (Albánia, Ausztria, Bulgária, Georgia, Macedónia, Románia, Ukrajna). A számvevőszékek célja, hogy az integritáshoz kapcsolódó jó gyakorlataikat megosszák egymással, fejlesszék a megismert eszköz segítségével.

 

Az Eurosai Magazin teljes számát itt találja, az ÁSZ projektjeinek bemutatása az 59-61. oldalon található.

 

Hochbaum Dániel
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály