Etika és integritás a nemzetközi tudásmegosztás fókuszában

2018-12-03 10:29   |   Feltöltötte: Pályi Katalin Ágnes

A számvevőszékek munkájába vetett társadalmi bizalom alapja, hogy a számvevőszékek és azok munkatársai tevékenységüket pártatlanul, befolyásmentesen és a közjó érdekében végezzék. Mindezen elvek jobb megértését, számvevőszéki adaptációját támogatja az INTOSAI nemzetközi szervezete (IDI) által meghirdetett online tanfolyam, amelyben az ÁSZ szakértői mentorként vesznek részt.

Az IDI által november 15-én indított, négy egymásra épülő modulból álló online tanfolyam 14 ország számvevőszéki munkatársainak részvételével zajlik, akik az ISSAI 30 standard sikeres számvevőszéki adaptációjához szükséges tudást az IDI e célra kifejlesztett online platformján (IDI LMS) elérhető elektronikus tananyagok feldolgozásával szerezhetik meg. Az ÁSZ szakértőinek bevonásával elkészített tananyagok az egyes modulokhoz kapcsolódóan tartalmazzák az adott téma feldolgozását segítő szöveges leírásokat, prezentációkat, videó- és hanganyagokat továbbá a tudás visszamérését, elmélyítését szolgáló teszteket és kidolgozandó esettanulmányokat. A mentorok egyrészt visszajelzést adnak a résztvevők számára, másrészt chat-en illetve videó-konferencia keretében válaszolnak az adott témával kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

 

 

Az online tanfolyam második hetében a résztvevő számvevőszéki kollégák az etika, etikai dilemmák kérdéskörével foglalkoztak. Áttekintették továbbá az ISSAI 30 standard által rögzített alapelveket, illetve az egyes alapelvekhez kapcsolódóan a számvevőszék, mint szervezet valamint a számvevőszékek munkatársai, azaz az egyének szintjén érvényesülő követelményeket. A résztvevők online kvíz kitöltésével adtak számot ismereteikről, ezt követően pedig olyan, a számvevőszéki munka során esetlegesen felmerülő helyzeteket kellett felismerniük és értékelniük, amelyek etikai dilemmákhoz vezethetnek, megjelölve egyúttal az ISSAI 30 standard adott helyzet helyes kezeléséhez támpontot adó pontjait, paragrafusait.

 

Az ÁSZ által biztosított mentor számvevők élénk párbeszédet folytattak a résztvevőkkel a téma megvitatását szolgáló elektronikus fórumon, illetve visszacsatolást adtak a modulhoz rendelt feladatok egyéni teljesítéséről.

 

Pályi Katalin és

Vargha Bálint 

számvevők