Észrevételt tettek a Kórházak főigazgatói

2018-09-06 15:34   |   Feltöltötte: Csepreginé Tancsik Erzsébet

Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, valamint Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatója az ÁSZ törvényben biztosított jogával élve, 15 napon belül írásban észrevételt tett a számvevőszéki jelentéstervezetben szereplő javaslatokat megalapozó megállapításokra.

Az Állami Számvevőszék a törvényi előírásoknak megfelelően 15 napos észrevételezés céljából megküldte a szekszárdi székhelyű Tolna Megyei Balassa János Kórház, a hatvani székhelyű Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet és a soproni székhelyű Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet ellenőrzéséről készített jelentéstervezeteket az ellenőrzött szervezetek vezetői részére. Melyben értékelte a Kórházakra vonatkozó irányító szervi feladatok ellátását, az intézmények belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését a pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályszerűségét, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.

 

 

Mindhárom Kórház főigazgatója az általa vezetett kórház ellenőrzésről készült jelentéstervezet megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tett. Az észrevételek a belső kontrollrendszer kialakításával és működtetésével, a pénzügyi és vagyongazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési megállapításokra vonatkoztak.

Az ÁSZ megkezdte az észrevételek kezelését. ÁSZ törvény 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül írásban válaszol.

A beérkezett észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli és megkezdődik a számvevőszéki jelentés összeállítása. Az elfogadott észrevételek alapján az ÁSZ az ellenőrzés megállapításait módosítja, az el nem fogadott észrevételeket a jelentésben indoklás mellett feltünteti.

Salamon Ildikó
felügyeleti vezető
Csepreginé Tancsik Erzsébet
számvevő főtanácsos