Észrevételt tett Velence Város Önkormányzatának polgármestere

2018-09-13 15:52   |   Feltöltötte: Fehér Piroska

Az Állami Számvevőszék megküldte Velence Város Önkormányzata utóellenőrzéséről készült jelentéstervezetet Velence Város Önkormányzata polgármestere részére észrevételtétel lehetőségének biztosítása céljából. A polgármester élt az ÁSZ tv-ben rögzített észrevételezési jogával.

Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének utóellenőrzése keretében került sor a Velence Város Önkormányzata 2016. március 8-tól 2018. május 8-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzésére.

 

Az utóellenőrzés arra irányult, hogy Velence Város Önkormányzata pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzéséről készült 16023. számú ÁSZ jelentésben szereplő intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta-e az ellenőrzött.

 

Az intézkedések végrehajtásával az adott terület szabályszerű működése vonatkozásában a kockázatok csökkenhetnek, azonban hosszabb távon az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásával önmagában nem szűnnek meg, csak akkor, ha beépülnek az ellenőrzött szervezet működésébe, azokat folyamatosan karban tartják, figyelembe véve, illetve kezelve a változásokat. Emellett az intézkedések végrehajtásáig újabb kockázatok merülhetnek fel a szabályszerű működés vonatkozásában, amelyek kezelése szintén kiemelten fontos az ellenőrzött szervezet számára.

 

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzéssel érintett szervezet vezetőjének észrevételezésre megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet.

 

Velence Város Önkormányzata polgármestere élt az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglalt észrevételezési jogával, írásban észrevételt tett a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan.

 

Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ az észrevételekre a beérkezéstől számított harminc napon belül írásban válaszol. Az észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli, az elfogadott észrevételek alapján az ellenőrzés megállapításait módosítja. Az el nem fogadott észrevételeket az ÁSZ a jelentésben feltünteti és megindokolja, hogy azokat miért nem fogadta el. Az ÁSZ egyidejűleg megkezdi az ellenőrzésről készült számvevőszéki jelentés nyilvánosságra hozatalának előkészítési folyamatát.

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Fehér Piroska

számvevő