Észrevételt tett Monorierdő község polgármestere

2018-02-12 16:12   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék 2018. januárjában küldte meg Monorierdő község polgármesterének a település belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése ellenőrzéséről szóló nem nyilvános jelentéstervezetét, aki az abban foglalt megállapításokkal kapcsolatban élt a törvényben rögzített észrevételezési lehetőségével.

 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a megújult ellenőrzési programja alapján 2017. év első félévében indította el a települési önkormányzatok belső kontrollrendszerét középpontba helyező újabb ellenőrzéssorozatát. Témacsoportos ellenőrzés keretein belül került sor a Pest megyei Monorierdő község önkormányzatának ellenőrzésére.


Monorierdő község a Közép-Magyarországi régióban, Pest megyében fekszik, lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal Magyarország közigazgatási helynévkönyve alapján 2016. január 1-jén 4139 fő volt.

 


Az ellenőrzés keretében az ÁSZ értékelte Monorierdő Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése szabályszerűségét, továbbá korrupciós kockázatainak kezelését szolgáló integritás kontrollok kiépítettségét, valamint az integritás szemlélet érvényesülését.


A számvevők által összeállított és az ÁSZ elnöki értekezletén elfogadott, nem nyilvános jelentéstervezetet az ellenőrzött település polgármestere 2018. január első felében kapta meg. Monorierdő község önkormányzata vezetőjének 15 nap állt a rendelkezésére, hogy a nem nyilvános jelentéstervezetre írásban észrevételt tehessen.

 


A nem nyilvános jelentéstervezettel kapcsolatban az ellenőrzött település polgármestere érdemi észrevételt tett. A beérkezett észrevételt az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékelte, a válaszlevél tervezetet a belső eljárásrendnek megfelelően elemzői véleményezésre előkészítette, és a véleményezést követően sor került a válaszlevél elnöki hatáskörben való kiadmányozására. Egyidejűleg megkezdődött a számvevőszéki jelentés összeállítása annak nyilvánosságra hozatala céljából, amelyben a figyelembe nem vett észrevételeket az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben indoklás mellett feltüntette. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül írásban válaszol.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Farkas Marianna Rita
számvevő vezető főtanácsos