Észrevételt tett Kiskunhalas polgármestere

2018-01-12 17:25   |   Feltöltötte: Vasváriné Molnár Judit

Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése során Kiskunhalas Város Önkormányzata ellenőrzéséről készült jelentéstervezetét megküldte az ellenőrzött szervezet polgármestere részére 15 napos észrevételtétel lehetőségének biztosítása céljából. A Polgármester élt a törvényben rögzített észrevételezési lehetőségével

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából készített intézkedési terveikben vállalt intézkedéseket.

 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ÁSZ észrevételezés céljából 2017 december elején megküldte a jelentéstervezetet az ellenőrzött szervezet vezetője részére. A polgármesternek 15 nap állt rendelkezésére, hogy az ÁSZ ellenőrzési megállapításaira írásban észrevételt tehessen.

 

 

Az ellenőrzött önkormányzat polgármestere 2017. december 21-én vette kézhez az önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése során az ÁSZ által összeállított és az ÁSZ elnöki értekezletén elfogadott – nem nyilvános – jelentéstervezetet.


A polgármester a kapcsolódó jelentéstervezet megállapításaira a törvényben rögzített határidőn belül megtette észrevételeit.

A beérkezett észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli, majd megkezdődik a számvevőszéki jelentés kiadmányozásának és nyilvánosságra hozatalának előkészítése. Az ÁSZ az elfogadott észrevételek alapján a jelentés megállapításait módosítja, míg az el nem fogadott észrevételeket indoklás mellett feltünteti.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Vasváriné Molnár Judit
számvevő főtanácsos