Észrevételt tett az Országos Roma Önkormányzat az ÁSZ jelentésre

2018-07-03 11:00:00   |   Feltöltötte: Gergely Szabolcs

Az Állami Számvevőszék 2018-ban, témacsoportos utóellenőrzés keretében ellenőrzi a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását. Az utóellenőrzések célja annak értékelése, hogy az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal összhangban készített intézkedési terv feladatait. Az ÁSZ az elmúlt időszakban fejezte be az Országos Roma Önkormányzat utóellenőrzését. A megküldött jelentéstervezetre az önkormányzat elnöke, valamint hivatalvezetője is észrevételt tett.

 

Az intézkedési tervek végrehajtását ellenőrzi az ÁSZ


Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezet megvalósította-e a korábbi ellenőrzései által feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából elkészített intézkedési tervében foglaltakat. A rendszeres utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek rendezettségének javulásához.


Az ellenőrzött szervezetek kiválasztását több szempont is indokolta. A korábbi ellenőrzések tapasztalatai, az intézkedési tervekben nevesített feladatok, az ellenőrzöttek által kezelt vagyon nagysága, a juttatott állami és uniós támogatások volumene, a szabályozási környezet alakulása, az ÁSZ kockázatkezelési rendszerében elemzett adatok és információk együttesen, illetve külön-külön is indokolhatták az ellenőrzések lefolytatását.


Észrevételt tehetnek az ellenőrzöttek


Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében az ellenőrzött szervezetek vezetői az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül tehetnek írásban észrevételt. Az ÁSZ az észrevételeket értékeli, az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentés összeállításakor, az el nem fogadott észrevételeket pedig a végleges számvevőszéki jelentésben indokolással szerepelteti.


Az észrevételezés jelentősége, hogy a törvényi szabályozás értelmében az ellenőrzöttnek lehetősége van állást foglalni a jelentés tervezésben megfogalmazott megállapításokkal kapcsolatban. Az észrevételezés folyamata egyfelől a jelentés minőségét biztosító garanciális elem, másfelől kifejezi az ellenőrzés támogató jellegét, hiszen a végleges jelentést az ÁSZ az ellenőrzött véleményének figyelembe vételével alakítja ki.


Az Országos Roma Önkormányzat észrevételt tett az ÁSZ jelentés tervezetére


Az elmúlt időszakban az ÁSZ több, utóellenőrzés alá vont nemzetiségi önkormányzat jelentéstervezetét küldte meg észrevételezésre az ellenőrzötteknek, köztük az Országos Roma Önkormányzat elnöke és hivatalvezetője részére a roma önkormányzat gazdálkodásáról az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtottságának tükrében.


Az ellenőrzött szervezet vezetője, és hivatalának vezetője válaszlevelében észrevételt tett a jelentés tervezetére. Az észrevételek alapján az ÁSZ minden esetben megvizsgálja a jelentés tervezetét, elemzi a felvetett kérdéseket és összeveti azokat a megállapítások megalapozásul szolgáló, az ellenőrzött által az adatbekérés során az ÁSZ rendelkezésére bocsátott dokumentumokkal.

 

Az Állami Számvevőszék a kiértékelés eredményét, valamint az ellenőrzött szerv vezetői által megküldött leveleket, az ÁSZ elnökének válaszlevelével, a figyelembe vett és a figyelembe nem vett észrevételekkel, továbbá az azok indokairól szóló tájékoztatással együtt az ÁSZ tv. 29 § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően a jelentés függelékében nyilvánosságra hozza. A Országos Roma Önkormányzat észrevételeinek kiértékelése folyamatban van.

 


Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető