Észrevételt tett az Operaház

2018-08-10 22:10   |   Feltöltötte: Csepreginé Tancsik Erzsébet

A Magyar Állami Operaház főigazgatója az ÁSZ törvényben biztosított jogával élve, 15 napon belül írásban észrevételt tett a számvevőszéki jelentéstervezetben szereplő javaslatokat megalapozó megállapításokra.

Az Állami Számvevőszék a törvényi előírásoknak megfelelően 15 napos észrevételezés céljából megküldte a Magyar Állami Operaház (Operaház) ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet az ellenőrzött szervezetek vezetői részére. Melyben értékelte az Operaházra vonatkozó irányító szervi feladatok ellátását, valamint az intézmény belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését. Értékelte továbbá a pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályszerűségét, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, valamint az integritás szemlélet érvényesülését, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma beruházás előkészítését.

 

 

Az Operaház főigazgatója az ellenőrzésről készült jelentéstervezet megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tett. Az észrevételek a szabályozási környezet kialakításával, a belső ellenőrzés működésével, a pénzügyi és vagyongazdálkodással, a beruház előkészítésével kapcsolatos ellenőrzési megállapításokra vonatkoztak.

 

Az ÁSZ megkezdte az észrevételek kezelését. ÁSZ törvény 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül írásban válaszol.

 

A beérkezett észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli és megkezdődik a számvevőszéki jelentés összeállítása. Az elfogadott észrevételek alapján az ÁSZ az ellenőrzés megállapításait módosítja, az el nem fogadott észrevételeket a jelentésben indoklás mellett feltünteti.

 

Salamon Ildikó
felügyeleti vezető
Csepreginé Tancsik Erzsébet
számvevő főtanácsos