Észrevételt tett a Miroslav Krleža igazgatója

2018-10-11 09:03   |   Feltöltötte: Jakovác Katalin

Az Állami Számvevőszék elkészítette a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium jelentéstervezetét, melyet észrevételezés céljából megküldött az ellenőrzöttek részére. Az ÁSZ jelentésének tervezetére az oktatási intézmény igazgatója észrevételt tett, melyet az alapító Országos Horvát Önkormányzat is támogatott. Az ÁSZ a megküldött észrevételeket értékeli, annak eredményéről tájékoztatja az ellenőrzötteket.

 

Nemzetiségi intézmények gazdálkodását ellenőrzi az ÁSZ


Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikke kimondja, hogy a magyarországi nemzetiségek államalkotó tényezők. A nemzetiségi közfeladatok ellátásához az állami központi költségvetés támogatást nyújt, melyet a nemzetiségi önkormányzatok kizárólag e feladataik ellátására használhatnak fel.
Az Állami Számvevőszék 2018-ban, témacsoportos ellenőrzés keretében ellenőrzi a nemzetiségi önkormányzatok által alapított, fenntartásukban lévő intézményeket. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az intézmény gazdálkodása, a belső kontrollrendszer kialakítása és működése, a fenntartó önkormányzat által nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e. Az Állami Számvevőszék a fenti szempontokat figyelembe véve elvégezte a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő Miroslav Krleža iskolakomplexumot is.


Észrevételt tehetnek az ellenőrzöttek


Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében az ellenőrzött szervezetek vezetői az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül tehetnek írásban észrevételt. Az ÁSZ az észrevételeket értékeli, az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentés összeállításakor, az el nem fogadott észrevételeket pedig a végleges számvevőszéki jelentésben indokolással szerepelteti.
Az észrevételezés jelentősége, hogy a törvényi szabályozás értelmében az ellenőrzöttnek lehetősége van állást foglalni a jelentés tervezésben megfogalmazott megállapításokkal kapcsolatban. Az észrevételezés folyamata egyfelől a jelentés minőségét biztosító garanciális elem, másfelől kifejezi az ellenőrzés támogató jellegét, hiszen a végleges jelentést az ÁSZ az ellenőrzött véleményének figyelembe vételével alakítja ki.


Az Intézmény vezetője észrevételt tett az ÁSZ jelentés tervezetére


Az elmúlt időszakban az ÁSZ több, utóellenőrzés alá vont nemzetiségi önkormányzat jelentéstervezetét küldte meg észrevételezésre az ellenőrzötteknek.
Az iskolaközpont igazgatója, és az önkormányzat hivatalának vezetője válaszlevelében észrevételt tett a jelentés tervezetére. Az észrevételek alapján az ÁSZ minden esetben megvizsgálja a jelentés tervezetét, elemzi a felvetett kérdéseket és összeveti azokat a megállapítások megalapozásul szolgáló, az ellenőrzött által az adatbekérés során az ÁSZ rendelkezésére bocsátott dokumentumokkal. Az Állami Számvevőszék a kiértékelés eredményét, a figyelembe vett és a figyelembe nem vett észrevételekkel, továbbá az azok indokairól szóló tájékoztatással együtt az ÁSZ tv. 29 § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően a jelentés függelékében nyilvánosságra hozza. A Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium észrevételeinek kiértékelése folyamatban van.

 

Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető