Észrevételt tett a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány

2018-10-26 14:08:00   |   Feltöltötte: Vasváriné Molnár Judit

Az Állami Számvevőszék 2018. szeptemberében küldte meg a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány Kuratóriuma elnöke részére az Alapítvány gazdálkodása ellenőrzéséről szóló nem nyilvános jelentéstervezetét, aki az abban foglalt megállapításokkal kapcsolatban élt a törvényben rögzített észrevételezési lehetőségével.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítványt több, mint 25 éve magánszemélyek alapították, alapító okirat szerinti célja a magyar zenei kultúra bel- és külföldi terjesztése, a zenekar működési feltételeinek hazai és külföldi tevékenységének támogatása, a zenekar saját művészi színvonalának emelése. Közhasznú tevékenysége keretében hangversenyeket, zenei rendezvényeket, szakmai találkozókat szervez.


Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Stratégiában rögzített célkitűzése, hogy az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatás és vagyonjuttatás ellenőrzésével hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket a civil szervezetek is átlátható módon használják fel, a társadalom objektív képet alkothasson az alapítványok működéséről. Az ÁSZ ellenőrizte, hogy az Alapítvány gazdálkodása során betartotta-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat, szabályszerűen használta-e fel a kapott költségvetési támogatásokat, valamint az ellenőrzési és nyilvántartási rendszerek szabályszerűen működtek-e.

 

 


A számvevők által összeállított és az ÁSZ elnöki értekezletén elfogadott, nem nyilvános jelentéstervezetet az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 2018. szeptember elején kapta meg. Az Alapítvány vezetőjének 15 nap állt a rendelkezésére, hogy a nem nyilvános jelentéstervezet ellenőrzési megállapításaira írásban észrevételt tehessen.


A Kuratórium elnöke észrevételt tett a nem nyilvános jelentéstervezetre vonatkozóan. A beérkezett észrevételt az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékelte, majd ezt követően került sor a válaszlevél elnöki hatáskörben való kiadmányozására. Egyidejűleg megkezdődött a számvevőszéki jelentés összeállítása annak nyilvánosságra hozatala céljából, amelyben a figyelembe nem vett észrevételeket az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben az elutasítás indoklása mellett feltünteti. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül írásban válaszol

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Vasváriné Molnár Judit
számvevő főtanácsos