Észrevételt tehet Nyírbátor polgármestere és jegyzője

2017-11-13 15:33:00   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék elnöke megküldte Nyírbátor Város Önkormányzata polgármestere és a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal jegyzője részére a Nyírbátor Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzéséről szóló jelentéstervezetet. Az ellenőrzés megállapításaira a polgármester és a jegyző az ÁSZ törvényben foglalt 15 napos határidőt figyelembe véve észrevételt tehetnek.

Az ÁSZ témacsoportos ellenőrzések végzi az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzését. Ennek keretében Nyírbátor Város Önkormányzatánál és a Nyírbátori Polgármesteri Hivatalnál értékelésre került, hogy hogy a 14124 számú, Jelentés az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről – Nyírbátor című számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e.

 

A polgármester és a jegyző az ÁSZ törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napon belül élhetnek észrevételezési jogukkal. A beérkező észrevételben foglaltak elfogadásáról, illetve elutasítás esetén annak indokolásáról az ÁSZ elnöke írásbeli tájékoztatást ad az ellenőrzött szervezetek vezetői részére, ezen túl a közzétételre kerülő ÁSZ jelentés összeállításánál az észrevétel hasznosításra kerül.

 

Renkó Zsuzsanna
felügyeleti vezető
Komonszky Krisztina
számvevő vezető főtanácsos