Észrevételezésen újabb közművelődési cég jelentéstervezete

2018-10-29 13:49:00   |   Feltöltötte: Kántor Ilona

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet a Flesch Károly Közművelődési, Kulturális és Városmarketig Közhasznú Nkft. ügyvezetőjének, valamint a tulajdonos Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata polgármesterének, akiknek tizenöt nap áll rendelkezésre észrevételeik ÁSZ részére történő megküldésére.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a 2013. és 2016. közötti időszakban az önkormányzat szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait; a gazdasági társaság működésének szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak, valamint a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága biztosított volt-e.

 

A Társaságot az Önkormányzat kizárólagos tulajdonosként, közművelődési feladatok ellátása céljából 2007. december 13-án hozta létre. A Társaság megalakulásától nonprofit formában, kiemelkedően közhasznú jogállással rendelkezett, amely besorolása 2014. május 22-től közhasznú jogállásra változott.

 

A Társaság önkormányzati közművelődési közfeladatokat látott el, amelyekre vonatkozóan az Önkormányzattal évente Feladat-ellátási szerződést kötött.

 

A Társaság tevékenységi körébe tartozott színházi produkciók fogadása, kulturális és közművelődési programok, városi rendezvények, fesztiválok szervezése. Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete legnagyobb közművelődési, kulturális és rendezvényszervező vállalkozásaként, a Társaság feladata volt a Flesch Károly Kulturális Központ, a Fehér Ló Közösségi Ház és a FUTURA interaktív természettudományi Élményközpont működtetése, illetve programjainak szervezése. A Társaság kiegészítő jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet, amelynek keretében ajándékboltot üzemeltetett, termet, közterületet adott bérbe.

 

A Társaság az ellenőrzött időszakban vagyonkezelésbe kapott vagyonnal nem rendelkezett, az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges ingatlanvagyont Feladat-ellátási szerződés alapján, térítésmentes használatként biztosította, illetve a FUTURA interaktív természettudományi Élményközpont működtetésére Üzemeltetési szerződést kötött.

 

A társaság az ellenőrzött időszakban nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé.

 

Az ÁSZ az ellenőrzésekről készült jelentéstervezeteket az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött társaság ügyvezetőjének és az önkormányzat polgármesterének, akik az ellenőrzések megállapításaira tizenöt napon belül írásban tehetnek észrevételeket. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján harminc napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi az elfogadott észrevételeket, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.

 

Dr. Horváth Margit
felügyeleti vezető