Észrevételezésen az Új Média és Teletext Kft. jelentéstervezete

2018-10-10 10:24:00   |   Feltöltötte: Velkei András Albert

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet az ÚJ MÉDIA és TELETEXT Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének és a tulajdonosi jogokat gyakorló Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap megbízott vezérigazgatójának. Az érintetteknek tizenöt nap áll rendelkezésre észrevételeik ÁSZ részére történő megküldésére.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e; illetve a gazdálkodó szervezet működésének szabályozottsága, valamint gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak.

 

Az ÚJ MÉDIA és TELETEXT Szolgáltató Kft. jogelődjét 1988-ban alapították, 2011. április 26-án került a Magyar Állam kizárólagos tulajdonába, a tulajdonosi jogokat a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gyakorolta.

 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság szolgáltatta az M1, M2, M3, M4, a Duna és Duna World televíziós csatornák teletext információinak szerkesztését, valamint adásaik magyar nyelvű feliratozását. Az MTVA-val kötött szerződés alapján 2015-től a Társaság végezte a közmédia teljes online, illetve digitális portfoliójának projektmenedzsmentjét és tartalomgazdálkodását. A Társaság főtevékenysége nem közhasznú tevékenység.

 

A Társaság törzstőkéje 86 M Ft volt, ami az ellenőrzött időszakban nem változott. A Társaság más gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett és nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé.

 

Az ÁSZ az ellenőrzésekről készült jelentéstervezetet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött társaság ügyvezetőjének és a tulajdonosi joggyakorlónak, akik az ellenőrzések megállapításaira tizenöt napon belül írásban tehetnek észrevételeket. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján harminc napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi az elfogadott észrevételeket, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.

 

 

Dr. Horváth Margit
felügyeleti vezető