Észrevételezésen Tinnye Község Önkormányzatának jelentéstervezete

2018-11-26 15:09   |   Feltöltötte: Ursitz Réka

Az Állami Számvevőszék megküldte a Tinnye Község Önkormányzata ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött szervezetek részére.

Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése keretében Tinnye Község Önkormányzatánál és a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett ellenőrzést.

 

A jelentéstervezet az Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségét mutatja be. Az Önkormányzat ellenőrzésének célja többek között annak megállapítása, hogy szabályszerűen történt-e az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, az biztosította-e az Önkormányzatnál a közpénzfelhasználás szabályosságát, a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű és felelős gazdálkodást, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését.

 

Az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásainak megfelelően észrevételezési jogot biztosít azzal, hogy a jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akik annak megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentés szövegezésénél figyelembe veszi, a figyelembe nem vett észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a nyilvánosságra hozott jelentésében.

 

 

Tóth Marianna
felügyeleti vezető

Právitzné Pejkó Noémi
számvevő