Észrevételezésen Sárszentmihály jelentéstervezete

2019-01-03 17:34   |   Feltöltötte: Lovász Julianna

Megküldésre került Sárszentmihály Községi Önkormányzat ellenőrzéséről készített jelentéstervezet az ellenőrzéssel érintett szervezet vezetőjének, aki tizenöt napon belül teheti meg a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan észrevételét.

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési programjában meghatározott kritériumai szerint elvégezte Sárszentmihály Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) integritás- és belső kontrollrendszere ellenőrzését, 2017. év, illetve az éves költségvetési beszámolónak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény által megállapított jóváhagyásáig (2018. május 31-ig) tartó időszak vonatkozásában.


Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat belső kontrollrendszere biztosította-e a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő elszámoltatható, átlátható, szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás feltételeit. Az ellenőrzés keretében értékeltük továbbá, hogy az Önkormányzatnál kiépítették és erősítették-e a korrupciós kockázatok kezelését szolgáló integritás kontrollokat és azt, hogy megteremtették-e a teljesítményellenőrzés feltételeit.


Az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzéssel érintett szervezet vezetőjének, az Önkormányzat polgármestere részére észrevételezésre megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet.


Az ellenőrzés megállapításaira vonatkozó észrevételét – az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – tizenöt napon belül teheti meg az ellenőrzött szervezet vezetője.


Az Állami Számvevőszék részére határidőben megküldött észrevételeket az Állami Számvevőszék értékeli, majd dönt azok figyelembe vételéről, vagy elutasításáról.


Varga Edit
felügyeleti vezető
Dékány-Lovász Julianna
számvevő gyakornok