Észrevételezésen Pesterzsébet, és Csepel jelentéstervezete

2018-05-07 11:00:00   |   Feltöltötte: Gergely Szabolcs

Az Állami Számvevőszék elkészítette a pesterzsébeti, valamint a csepeli önkormányzat utóellenőrzéséről készült jelentéstervezeteket, amelyet az ÁSZ észrevételezés céljából megküldött az ellenőrzöttek részére. A jelentések tervezetére az ellenőrzött szervezetek vezetői az ÁSZ törvény által biztosított 15 napon belül észrevételt tehetnek. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentés összeállításakor.

 

Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy a szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzései által feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából elkészített intézkedési terveikben foglalt feladatokat.


Az ÁSZ 2013-ban végezte el mind Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, mind pedig Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata esetében a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzését. Az erről szóló 13078. (Pesterzsébet) és 13086. számú (Csepel) jelentéseket előbbi esetében 2013. augusztus 28-án, utóbbi tekintetében szeptember 12-én tette közzé.


A számvevőszéki jelentésben feltárt szabálytalanságok, működésbeli hiányosságok kiküszöbölése érdekében a képviselő-testületek mindkét önkormányzat esetében intézkedési tervet fogadtak el. Az utóellenőrzések a jelentések közzétételétől 2018.01.24-ig tartó időszakot figyelembe véve, az ez idő alatt végrehajtott feladatokat vették számba. A számvevőszéki ellenőrzés tehát a jelentésben megfogalmazott, intézkedést igénylő megállapításokra készített intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtására, illetve értékelésére fókuszált.


Az ÁSZ megküldte az elkészült számvevőszéki jelentéstervezetet mindkét önkormányzat polgármestere részére az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ törvény) 29. § (1) bekezdésének megfelelően. A polgármesterek az ÁSZ törvény 29. § (2) bekezdése értelmében az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek.


A határidőben beérkezett észrevételeket az Állami Számvevőszék kiértékeli. Az elfogadott észrevételeket az ÁSZ figyelembe veszi a jelentés összeállításakor, míg az el nem fogadott észrevételeket a végleges számvevőszéki jelentésben indokolással szerepelteti.

 

 

Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető