Észrevételezésen Olasz jelentéstervezete

2019-01-02 15:45   |   Feltöltötte: Lovász Julianna

Megküldésre került Olasz Község Önkormányzata ellenőrzéséről készített jelentéstervezet az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek, akik tizenöt napon belül tehetik meg a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan észrevételeiket.

Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése keretében került sor Olasz Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzésére.


A jelentéstervezet az Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségét mutatja be. Az Önkormányzat ellenőrzésének célja többek között annak megállapítása, hogy szabályszerűen történt-e az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, az biztosította-e az Önkormányzatnál a közpénzfelhasználás szabályosságát, a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű és felelős gazdálkodást, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését.


Az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek, az Önkormányzat polgármestere és a jegyzője részére észrevételezésre megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet.


Az ellenőrzés megállapításaira vonatkozó észrevételeiket – az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – tizenöt napon belül tehetik meg az ellenőrzött szervezetek vezetői.


Az Állami Számvevőszék részére határidőben megküldött észrevételeket az Állami Számvevőszék értékeli, majd dönt azok figyelembe vételéről, vagy elutasításáról.


Varga Edit
felügyeleti vezető
Dékány-Lovász Julianna
számvevő gyakornok