Észrevételezésen nem állami humánszolgáltatók jelentéstervezetei

2018-10-08 16:20:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék észrevételezésre megküldte a Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány és az Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentéstervezeteket az ellenőrzött szervezetek kuratóriumi elnökeinek. Az ellenőrzött szervezetek vezetői 15 napon belül tehetik meg észrevételeiket a jelentéstervezetek megállapításaira vonatkozóan.

A központi költségvetés a köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosít, a mindenkori költségvetési törvényekben meghatározott feltételek mellett. A társadalom fokozott érdeklődéssel figyeli a köznevelési és szociális feladatokra fordított források felhasználását. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány és az Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány, mint Fenntartók központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.


Az ÁSZ-törvény előírásai alapján a jelentéstervezetek átvételétől számított 15 napon belül tehetik meg az ellenőrzött szervezetek vezetői a megállapításokkal kapcsolatos észrevételeiket, amelyeket az ÁSZ értékel, az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a végleges jelentés összeállításakor, az el nem fogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentésben indokolással szerepelteti.


Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető