Észrevételezésen Kőtelek jelentéstervezete

2018-10-26 08:07:00   |   Feltöltötte: Biró Csaba

Megküldésre került Kőtelek Községi Önkormányzat ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet Kőtelek Községi Önkormányzat polgármesterének és a Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, akik tizenöt napon belül tehetik meg a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan észrevételeiket.

Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése keretében került sor Kőtelek Községi Önkormányzata 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzésére.

 

A belső kontrollrendszer azt a célt szolgálja, hogy az államháztartás szervei működésük és gazdálkodásuk során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, teljesítsék elszámolási kötelezettségeiket és megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, a károktól, a nem rendeltetésszerű használattól. A belső kontrollrendszer magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, kockázatkezelési technikákat, kontrolltevékenységeket, amelyek segítséget nyújtanak a szervezet céljai eléréséhez.

 

Az ellenőrzés eredményeként a törvényalkotás számára összegzett tapasztalatok állnak rendelkezésre a belső kontrollrendszer önkormányzati területeken való kialakításáról, működtetéséről és hatásairól. Az ellenőrzés az ellenőrzött számára visszajelzést ad a belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében lévő hiányosságokról, javaslataival hozzájárul azok kiküszöböléséhez. Az ellenőrzés megállapításait és javaslatait más szervezetek is hasznosíthatják a rendezett gazdálkodási keretek kialakításához. Az ellenőrzés jelzi a társadalom számára, hogy közpénz nem maradhat ellenőrizetlenül.

 

Az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek, Kőtelek Községi Önkormányzat polgármestere és a Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére észrevételezésre megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet.

 

Az ellenőrzés megállapításaira vonatkozó észrevételeiket – az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – tizenöt napon belül tehetik meg az ellenőrzött szervezetek vezetői.

 

Az Állami Számvevőszék részére határidőben megküldött észrevételeket az Állami Számvevőszék értékeli, majd dönt azok figyelembe vételéről, vagy elutasításáról.

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Biró Csaba

számvevő