Utóellenőrzés: észrevételezésen Győr és Abony jelentéstervezete

2018-12-05 08:00   |   Feltöltötte: Igar Tamás

Abony Város Önkormányzata és a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentéstervezetek észrevételezés céljából megküldésre kerültek a polgármesterek és jegyzők részére, akik a megállapításokra vonatkozó észrevételeiket 15 napon belül küldhetik meg az Állami Számvevőszék részére.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elvégezte Abony Város Önkormányzata és a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzését. Az ellenőrzések célja annak értékelése volt, hogy a 16230. és 17008. számú számvevőszéki jelentésekben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervekben meghatározott feladatokat az ellenőrzött városi önkormányzatok végrehajtották-e.

 

A városi önkormányzatok polgármesterei és jegyzői a részükre megküldött számvevőszéki jelentéstervezetek megállapításaira az ÁSZ törvény értelmében 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. A határidőben megküldött észrevételeket az ÁSZ értékeli, majd dönt azok elfogadásáról vagy elutasításáról. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentés összeállításakor, míg az el nem fogadott észrevételeket a végleges számvevőszéki jelentésben indokolással szerepelteti.

 

Kakas Sándor

felügyeleti vezető